Datum: 25-10-2021 - 06:19
08
jan
'19
Nieuwjaarsreceptie nieuwe Gemeente Noordwijk. (foto's + update: nieuwjaarstoespraak burgemeester)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Nieuwjaarsreceptie nieuwe Gemeente Noordwijk. (foto's + update: nieuwjaarstoespraak burgemeester)

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe fusiegemeente Noordwijk, waar per 1 januari 2019 Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk onder vallen, hebben op zaterdag 5 januari voor de eerste keer hun nieuwjaarsreceptie gehouden. Onder het genot van een hapje en drankje werd het nieuwe jaar ingeluid in het NH-Leeuwenhorst. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld...

hield daarbij haar nieuwjaarstoespraak (later volgt nog de gehele toespraak op BON) voor een grote groep inwoners uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

Volgens een echte Noordwijkerhoutse traditie was er ook tijdens deze nieuwjaarsreceptie tijd ingeruimd voor een carnavaleske inbreng. In navolging van het samengaan van de drie dorpen in een nieuwe gemeente zorgden de vijf aanwezige carnavalsverenigingen (Kaninefaaten, Noortukkers, Duinknijnen, Keiebijters, Tulpkabouters) voor een gezamenlijke opkomst onder muzikale begeleiding van de blaaskapel De Koetillers.

Goed om te horen was dat burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld gelijk al aan gaf een carnavalshart te hebben en uitkijkt naar een gezellig carnaval in haar nieuwe gemeente. Prins Blackjack en Prinses Red Velvet van de Kaninefaaten hadden nog wel een kleine test voor de nieuwe (waarnemend) burgemeester, had ze zich wel goed voorbereid op de namen van de carnavalsverenigingen en hun prinsenparen...

De burgemeester kreeg van Prins Blackjack vijf sleutels van de betreffende carnavalsverenigingen uitgereikt en moest deze aan de juiste prinsenparen uitreiken en daarbij hun namen bekendmaken. Gelukkig souffleerde de nieuwe wethouder van carnavalszaken (geïnstalleerd door de Noortukkers) en loco-burgemeester Sjaak van den Berg de burgemeester een beetje en samen slaagden ze voor deze ludieke test.

Ondanks een nieuwe Gemeente Noordwijk werd er daarna ingehaakt en meegezongen met 'die enige echt onvervalste Noordwijkerhoutse Wals' gespeeld door de Koetillers.....Foto's in de fotogalerij BON.

Update 8-1-2019:

Nieuwjaarstoespraak 5 januari 2019
Jon Hermans-Vloedbeld
waarnemend burgemeester gemeente Noordwijk

“Ik zie het als mijn persoonlijke missie om het komende jaar met u allen te bouwen aan de nieuwe gemeente Noordwijk.” Deze zin sprak waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld uit tijdens haar nieuwjaarstoespraak op 5 januari 2019. Zie verder de integrale tekst van de nieuwjaarstoespraak.

Dames en heren, beste allemaal,

Namens de gemeenteraad, het college en alle medewerkers wens ik u en allen die u dierbaar zijn een gelukkig en gezond 2019 toe. Ik ben zeer vereerd dat ik na de fusie tijdelijk als uw burgemeester ben benoemd in deze mooie nieuwe gemeente. Ik zie het als mijn persoonlijke missie om het komende jaar met u allen te bouwen aan de nieuwe gemeente Noordwijk.

Terugblik
Graag blik ik even terug op de afgelopen dagen.
Even voor de jaarwisseling hebben burgemeester Goedhart van Noordwijkerhout en burgemeester Rijpstra van Noordwijk het stokje aan mij overgedragen. Hiermee startte ik officieel als waarnemend burgemeester van de gemeente Noordwijk.

Voor mij als burgemeester staat een veilig Noordwijk voorop. Ik ben blij u te kunnen melden, dat oud en nieuw in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk rustig is verlopen. Er hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Vanuit een politieauto heb ik ’s nachts met eigen ogen kunnen zien, dat de jaarwisseling in de gemeente Noordwijk vooral een feest is.

Een feest om met elkaar samen te zijn en om samen het nieuwe jaar te vieren. Ik heb ook gezien en ervaren hoe professioneel onze hulpverleners zijn. Gezag, geduld, betrokken en dienstbaar. Graag applaus voor politie, brandweer en ambulancemedewerkers.

Woensdag 2 januari was een belangrijke dag voor de gemeente Noordwijk. Tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering in de Oude Jeroenskerk (wat een prachtige en historische plek) werden de 27 nieuwe gemeenteraadsleden en de 4 wethouders geïnstalleerd. Na ruim 750 jaar werd de herindeling van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout een feit en werden ze wederom 1 gemeente. Voor ons allen was 2 januari 2019 dus een historische dag!

Vandaag maakte ik tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst al met vele inwoners kennis en ik hoop nog velen van u te ontmoeten in de komende periode. Ik kom graag naar u toe!

Wennen aan veranderingen
2019 wordt een bijzonder jaar voor u als inwoners en voor de medewerkers van de gemeente. Wij zullen allen moeten wennen aan de vele veranderingen die een gemeentelijke herindeling nu eenmaal met zich meebrengt:

Allereerst is het politieke landschap veranderd: VVD, CDA, NZ Lokaal en Lijst Salman Noordwijk vormen met elkaar de coalitie. Zij hebben de wethouders geleverd, die de komende 4 jaar het dagelijks bestuur van de gemeente Noordwijk vormen. Betrokken, helder en daadkrachtig is hun devies.

De gemeenteraad is veel groter geworden en telt 27 raadsleden. De raad gaat ook op een andere manier vergaderen en op een andere locatie dan u gewend bent, namelijk in De Duinpan in De Zilk.

De medewerkers van de gemeente Noordwijk moeten zich ‘het nieuwe werken’ eigen maken zonder hun vertrouwde vaste werkplek. Zij gaan het komende jaar werken in de gemeentehuizen van Noordwijk en Noordwijkerhout. Of zij komen naar u toe voor een overleg of een bijeenkomst. Samen met u en ons werken zij aan de toekomst van Noordwijk.

Ook de dienstverlening aan u verandert o.a. door de digitalisering van de gemeentelijke producten. Hierdoor hoeft u minder vaak naar het gemeentehuis. Ja, u kunt er zelfs voor kiezen om uw paspoort thuis te laten bezorgen! Dit alles zal voor u en ons wennen zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in, dat we over enkele jaren aan al deze veranderingen gewend zijn.

En misschien, dames en heren, zal niet alles meteen goed gaan. Ook dat hoort bij een nieuwe, startende gemeente. Ik hoop dat u ons dit vergeeft en met uw vragen, tips en reflectie helpt om te vernieuwen en te verbeteren. Wij stellen ons graag kwetsbaar op.

Tot slot denk ik aan de schaalvergroting. Een van de redenen om te fuseren was te komen tot schaalvergroting: een groter grondgebied, meer inwoners, ruim 43.000, een groter gemeentebestuur en ruim 300 ambtenaren die klaar staan om ervoor te zorgen, dat het nu en in de toekomst prettig wonen, werken en recreëren is in de gemeente Noordwijk. Op zich is het groter inwoneraantal niet interessant. Wel leidt e.e.a. tot bundeling en groei van kracht, capaciteit en kwaliteit.

Door deze schaalvergroting kunnen wij onze betekenis in en voor de Duin- en Bollenstreek, de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland versterken. Maar let op! Groei geeft versterking, maar ook nieuwe betekenis en verantwoordelijkheid, waarbij inhoud en visie leidend moeten zijn i.p.v. de macht van het getal.

Themajaar ‘Cultuur verbindt’
De gemeente Noordwijk heeft voor het jaar 2019 het thema ‘Cultuur verbindt’ gekozen. Dat dat een goed gekozen thema is, blijkt uit de vele verenigingen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, die elkaar nu al op een of andere manier hebben gevonden. Ik denk hierbij aan het nieuwjaarsconcert, dat vanavond wordt gegeven. De muziekverenigingen zijn speciaal voor dit concert met elkaar gaan samenwerken om er een feestelijke avond van te maken.

Dat cultuur verbindt, blijkt ook uit de leden van de verenigingen. Of het nu om de IJsclub Noordwijk gaat, een popkoor in De Zilk of om een sportvereniging in Noordwijkerhout; het valt mij op dat Noordwijkers, Zilkers en Noordwijkerhouters erin zijn vertegenwoordigd. Onze inwoners doen al veel samen, weten elkaar te vinden en niet te vergeten: ze vieren al samen carnaval! (En dat doet mij, met mijn carnavalshart goed.)

Ik heb zojuist kennis mogen maken met de carnavalsverenigingen die Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk rijk zijn. Als ik de sfeer zo proef, belooft het een bruisende carnavalsperiode te worden. Ik denk dat wij allen uitkijken naar de carnavalsoptochten in onze gemeente!

Strategische visie
Bij een nieuwe gemeente hoort een strategische visie. In 2018 is hier hard aan gewerkt. De gemeente is er voor datgene wat onze inwoners samen van belang vinden. Samen bepalen we welke ontwikkelingen in Noordwijk wenselijk zijn en welke opgaven we aan moeten pakken.

Zo willen we samen met u zorgen voor een goede leefomgeving, voor betaalbare woningen en voor goede voorzieningen. Wij moeten met elkaar werken aan een duurzame en gezonde samenleving en aan een samenleving, waarin wij voor elkaar zorgen.

In Noordwijk gaan we altijd voor de beste oplossing voor de samenleving. Er is ruimte voor vernieuwing en voor initiatieven van inwoners. De gemeente is niet meer de regisseur, maar maakt mogelijk, ondersteunt en houdt het algemeen belang en de wet- en regelgeving in de gaten. In het Noordwijk van 2019 bent u als inwoner aan zet en staat de gemeente daarvoor open. Vertrouwen, verbinden en vernieuwen is daarbij het devies.

Toost op 2019 “Vier de vernieuwing”
Dames en heren, ik ben ervan overtuigd dat wij er met elkaar voor kunnen zorgen dat de nieuwe gemeente Noordwijk een succes wordt. Vier de vernieuwing. Dames en heren. Graag breng ik met u een toost uit op onze nieuwe gemeente en ik wens u nogmaals een gelukkig 2019.

Dank voor uw komst.

Jon Hermans-Vloedbeld
waarnemend burgemeester gemeente Noordwijk