Datum: 04-07-2020 - 13:04
22
dec
'18
Raad van Toezicht Sophia Scholen ontslaat gehele college van bestuur.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Raad van Toezicht Sophia Scholen ontslaat gehele college van bestuur.

De Stichting Sophia Scholen meldt in een brief aan alle ouders dat in overleg met betrokken en geledingen (College van Bestuur, medewerkers van het centraal bureau, directeuren van de scholen, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht) wordt samengewerkt aan de bestuurlijke opgave voor de toekomst van Sophia Scholen. In de achterliggende tijd is er een onderzoek uitgevoerd naar deze opgave. Mede op basis van dit onderzoek heeft...

de Raad van Toezicht helaas moeten besluiten om afscheid te gaan nemen van beide bestuurders: Dhr. R.W.J. de Groot en mevrouw S.J. Spierenburg.

Stichting Sophia scholen is per 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de Sophia Stichting en Stichting PCPO.  De Stichting Sophia Scholen bestaat nu uit 30 scholen en in Noordwijkerhout vallen de St. Victorschool en de Prinsenhof en in De Zilk De Egelantier onder deze stichting.