17
dec
'18
GroenLinks: Gemeente Noordwijk bagatelliseert urgentie privacy bescherming. Privacy schending straks ook in Noordwijkerhout?
Geschreven door GroenLinks Noordwijk

GroenLinks: Gemeente Noordwijk bagatelliseert urgentie privacy bescherming. Privacy schending straks ook in Noordwijkerhout?

De gemeente Noordwijk toont weinig daadkracht als het gaat om de bescherming van privacy. Dat is zorgwekkend, zeker nu wifitracking ook in Noordwijkerhout zal worden doorgevoerd. Dat zegt Louis Koppel van GroenLinks naar aanleiding van de antwoorden op zijn vragen over het volgen van signalen van mobiele telefoons in het dorp. In Noordwijk worden inwoners en bezoekers gevolgd via het signaal...

van hun mobiele telefoon. Op 30 november jl. stelde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een formele uitspraak vast dat deze vorm van wifitracking een schending van de privacy is. Raadslid Louis Koppel stelde daarom schriftelijk vragen over welke stappen het College van B&W gaat ondernemen om de privacyregels volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in Noordwijk toe te passen.

In dat antwoord op de schriftelijke vragen van Koppel baseert het College van B&W zich louter op de bewering van het trackingbedrijf dat dit ‘volgens de richtlijnen van de AVG plaatsvindt.’ Koppel: “Ter vergelijking, alsof je tegenwoordig nog klakkeloos de bewering van een sigarettenfabrikant zou geloven dat het wel meevalt met de gezondheidsrisico’s van roken.”

Commerciële belangen boven privacy inwoners en bezoekers?
In plaats van snel en adequaat te handelen, zoals inmiddels in steden als Enschede en Leeuwarden is gebeurd, schrijft het College van B&W dat het in het voorjaar van 2019 ‘een notitie op zal stellen’ om het daarna ‘te gaan bespreken’. Terwijl bijvoorbeeld in Enschede het College van B&W direct na de uitspraak van de AP in een brief aan de gemeenteraad liet weten dat het ‘in het kader van zorgvuldigheid’ wifitracking vooralsnog op zal schorten.

Louis Koppel: ‘In Noordwijk wekt het College de indruk meer gewicht toe te kennen aan de reactie van het belanghebbende bedrijf dan aan de uitspraak en toelichting van de Autoriteit Persoonsgegevens. Terwijl toch echt de privacy van inwoners en bezoekers van Noordwijk in het geding is.’

Privacy schending straks ook in Noordwijkerhout?
Die privacy is overigens binnenkort niet alleen in het huidige Noordwijk in het geding. Noordwijk Marketing meldt op zijn website dat, onder het mom van ‘uitbreiding van de serviceverlening’ in de toekomst ook in Noordwijkerhout wifitracking gaat plaatsvinden. Dezelfde webpagina stelt, in tegenstelling tot de uitspraak van de AP, dat wifitracking geen inbreuk op de privacy zou zijn. En dat, als je toch niet geregistreerd wilt worden, je je wifi maar moet uitzetten.

De omgekeerde wereld vindt GroenLinks. “Want niet alleen worden inwoners of bezoekers helemaal niet geïnformeerd dat ze worden gevolgd. Het is wel heel raar dat, terwijl iemand jouw privacy aantast, jij je eigen communicatiemiddelen moet uitzetten of beperken om dat te voorkomen”, zegt Koppel.

GroenLinks vraagt onmiddellijke opschorting wifitracking
Tijdens de raadsvergadering van 13 december reageerde Louis Koppel direct en alert op de schriftelijke antwoorden: ‘Is het College van B&W bereid om, minimaal totdat uit onafhankelijk onderzoek door de Autoriteit persoonsgegevens zou blijken dat de werkwijze en het systeem volledig aan de regels van de AP voldoen, de privacy van inwoners en bezoekers van Noordwijk voorop te stellen en in navolging van Enschede en Leeuwarden wifitracking met onmiddellijke ingang op te schorten?’

Foto BON.