Datum: 08-08-2020 - 11:03
17
dec
'18
Rapport VON 'RECHT DOOR ZEE' over draagvlak ondernemersfonds is overhandigd aan politiek.
Geschreven door VON (Vrije Ondernemers Noordwijk-Noordwijkerhout)

Rapport VON 'RECHT DOOR ZEE' over draagvlak ondernemersfonds is overhandigd aan politiek.

De formatie van de nieuwe coalitie voor de fusiegemeente Noordwijk is in volle gang. De nieuwe gemeenteraad zal in het eerste kwartaal een besluit nemen of het huidige Noordwijkse ondernemersfonds wordt voortgezet en ook in Noordwijkerhout wordt ingevoerd of dat het wordt opgeheven. Een cruciaal moment en daarom heeft VON (Vrije Ondernemers Noordwijk-Noordwijkerhout) besloten om een uitgebreide rapportage op te....

maken en te publiceren. VON heeft middels 5 grote enquêtes onder ondernemers in beide gemeenten een draagvlakmeting gehouden. De centrale vraag daarin was of er onder ondernemers voldoende draagvlak is voor een gemeentebreed ondernemersfonds. De enquêtes zijn gehouden onder eigenaren en gebruikers van winkelpanden, bedrijfsterreinen en agrariërs. In totaal zijn 1.336 bedrijven/ondernemers geënquêteerd en de uitkomst is dat 9% VOOR en 91% TEGEN een ondernemersfonds is.

In het VON-rapport RECHT DOOR ZEE worden alle ‘ins en outs’ over deze draagvlakmeting op een heldere wijze beschreven. Tevens bevat het rapport een beschouwing over de wijze waarop het huidige Noordwijkse fonds tot stand is gekomen. Verder staat er in het VON-rapport een stevige reactie op de onlangs verschenen rapportage van een commercieel bureau dat er zelf belang bij heeft dat er zo veel mogelijk ondernemersfondsen worden opgericht.

Bestuurders van diverse verenigingen (waaronder NOV’s) beweren dat ondernemers groot voorstander van het ondernemersfonds zijn. Echter uit alle enquêtes blijkt dat daar niets van klopt. VON stelt dat bestuurders van deze verenigingen hun achterban niet vertegenwoordigen. Ook dit wordt uitgebreid in het rapport beschreven.

Het VON-rapport beschrijft precies wat lokale ondernemers van een verplicht gemeentebreed ondernemersfonds vinden en is daarmee een belangrijk document ter ondersteuning van besluitvorming.

Gezien de overduidelijke uitkomsten van alle enquêtes en de vele reacties die daarbij ontvangen werden, doet VON een dringende oproep aan de lokale politiek om definitief af te zien van een verplicht gemeentebreed ondernemersfonds en het huidige fonds in Noordwijk per 1-1-2019 op te heffen.