Datum: 28-02-2020 - 10:14
  
15
dec
'18
Burgemeester Goedhart benoemd tot 'Ereburger gemeente Noordwijkerhout'. (update foto's laatste gemeenteraadsvergadering)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Burgemeester Goedhart benoemd tot 'Ereburger gemeente Noordwijkerhout'. (update foto's laatste gemeenteraadsvergadering)

De heer Gerrit Goedhart is ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van Noordwijkerhout benoemd tot 'Ereburger vd gemeente Noordwijkerhout'. In de laatste gemeenteraadsvergadering van de gemeente Noordwijkerhout op 13 december, kreeg hij de erepenning uitgereikt door waarnemend voorzitter...

van de gemeenteraad de heer de Moor.

Op 26 november j.l. heeft de raad besloten de erepenning aan de heer Goedhart toe te kennen, omdat hij het ambt van burgemeester bijzonder plichtsgetrouw, energiek, zichtbaar en integer heeft vervuld. Hij wordt zeer gewaardeerd om zijn verbindende vermogen in de lokale gemeenschap, alsmede in de regio.

Hij heeft de belangen van, en de saamhorigheid in de Noordwijkerhoutse en Zilkse gemeenschap altijd geborgd. Vanuit die borging heeft hij een bijzondere verantwoordelijkheid genomen in de fusie met Noordwijk.

Er is veel waardering voor de wijze waarop hij als voorzitter van de gemeenteraad leiding heeft gegeven aan de politieke besluitvorming, met een grote dossierkennis en gevoel voor verhoudingen, en met een flinke dosis humor.

De heer Goedhart is sinds 2 december 2005 burgemeester van Noordwijkerhout. Wegens de fusie met de gemeente Noordwijk komt een einde aan zijn burgemeesterschap per 31 december 2018.

Update foto's: 
Na de Koninklijke Onderscheiding voor Leon Floor en het toekennen van 'Ereburger van de gemeente Noordwijkerhout' aan burgemeester Gerrit Goedhart, waren er tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van de gemeente Noordwijkerhout ook dankwoorden en bloemen voor diverse andere inwoners van Noordwijkerhout.

Als eerste kreeg bloemenman Aad van Ruiten dit keer een bos bloemen van burgemeester Goedhart, als dank voor de jarenlange geschonken bloemen tijdens iedere gemeenteraadsvergadering in ons bloemendorp.

Als tweede kregen de burgerraadsleden en ex-gemeenteraadsleden een woord van dank, een bosbloemen en een gegraveerde pen van de gemeente Noordwijkerhout, als dank voor hun inzet voor de gemeenschap van Noordwijkerhout en De Zilk. 

Foto's Danique Vogels.