Datum: 04-07-2020 - 07:29
14
dec
'18
Koninklijke onderscheiding voor Leon Floor (PvdA).
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Koninklijke onderscheiding voor Leon Floor (PvdA).

Op donderdagavond 13 december kreeg Leon Floor, gemeenteraadslid in de gemeente Noordwijkerhout, tijdens de allerlaatste raadsvergadering van de gemeente Noordwijkerhout een Koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Goedhart. De heer Floor (71 jaar) was tot zijn pensionering werkzaam...

als beleidsadviseur bij de provincie Noord-Holland en ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

Hij kwam in 2002 als burgerraadslid voor de fractie van de PvdA in de commissie Ruimte en Wonen. In 2006 werd hij gemeenteraadslid tot eind september 2017. Hij ruilde zijn zetel en fractievoorzitterschap in voor het burgerraadslidmaatschap. Hij wilde zijn opvolger de gelegenheid geven zich in te werken voor de verkiezingen voor een nieuwe raad van de nieuwe gemeente Noordwijk.

Naast deze activiteiten heeft hij nog andere taken vervuld voor de raad. Hij was namelijk ook plaatsvervangend raadsvoorzitter, voorzitter van de klankbordgroep met vijf raden over de samenwerking, hij was fractievoorzitter PvdA, voorzitter van de werkgeverscommissie griffie.

Voorzitter van de herbenoemingscommissie burgemeester, politicus van het jaar 2016 (uitgeroepen door de plaatselijke pers), lid van de klankbordgroep onderzoek samenwerking Noordwijk/Noordwijkerhout en vertegenwoordiger van de gemeente in het AB van Holland Rijnland.

Behalve zijn verdiensten in de politiek is de heer Floor ook jarenlang (1982 – 2002) vrijwillig actief geweest als voorzitter van Amnesty International, afdeling Noordwijkerhout. Maandelijks vergaderde hij, bereidde hij thema-avonden voor, schreef hij brieven en organiseerde hij campagnes.

De heer L.C.A. Floor heeft bijzondere verdiensten verricht voor de plaatselijke samenleving. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Foto Danique Vogels. (later volgen meer foto's van het afscheid van de gemeenteraad)