Datum: 27-10-2021 - 00:04
11
dec
'18
PvdA stelt actuele politieke vragen aan het college over mogelijke fusie Woningstichting Padua.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

PvdA stelt actuele politieke vragen aan het college over mogelijke fusie Woningstichting Padua.

Op 4 december heeft de Gemeente Noordwijkerhout de prestatieafspraken met Woningstichting Antonius van Padua en Stichting huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk, onlangs hernieuwd en aangevuld. De Partij van de Arbeid is dan ook hogelijk verbaasd, en wij niet alleen, dat slechts enkele dagen later op maandag 10 december in het lokale nieuws is te lezen dat de woningstichting Padua samen met woningstichting Dunavie uit Katwijk een onderzoek is gestart....

naar de mogelijkheid tot fusie.

Dit roept bij de PvdA de volgende vragen aan het college op:

1. Was het college op 4 december op de hoogte van dit onderzoek naar mogelijke fusie van bovengenoemde woningstichtingen?
2. Zo ja, waarom is dit niet vermeld in het persbericht van 4 december?
3. Zo nee, op welk moment is het college hiervan op de hoogte gebracht?
4. Heeft het college al een mening gevormd over deze ontwikkeling en zo ja, hoe luidt die mening?

Lid van de Gemeenteraad Noordwijkerhout
Jan Janson, PvdA