Datum: 06-10-2022 - 15:20
11
dec
'18
Noordwijkse Woningstichting (NWS) niet blij met mogelijke fusie woningstichtingen Dunavie en Padua.
Geschreven door Redactie BON / NWS
Foto's Redactie BON

Noordwijkse Woningstichting (NWS) niet blij met mogelijke fusie woningstichtingen Dunavie en Padua.

Op maandag 10 december kwam er een nieuwsbericht online waarbij er werd aangegeven dat de directeur-bestuurders Alfred Busser van woningstichting Dunavie (Katwijk) en Merlien Welzijn van woningstichting Sint Antonius van Padua een intentieovereenkomst hebben ondertekend voor een mogelijke fusie. Naar aanleiding van dit bericht heeft de directeur-bestuurder Willem van Duijn van de Noordwijkse Woningstichting (NWS) in een reactie zijn teleurstelling daarover uitgesproken....

Reactie directeur-bestuurder Willem van Duijn van de Noordwijkse Woningstichting (NWS):
Slecht voor de sociale volkshuisvesting. Zo typeert directeur-bestuurder Willem van Duijn de stap van de Katwijkse woningcorporatie Dunavie (Katwijk) en Sint Antonius van Padua (Noordwijkerhout) om een intentieovereenkomst te ondertekenen voor een mogelijk fusie. Het besluit werd maandagmiddag 10 december tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Als gevolg van de op handen zijnde fusie komt Dunavie ‘eerder dan gepland met een bestuurswissel vanwege de naderende pensioendatum van directeur-bestuurder Alfred Busser’.

De afgelopen maanden hebben Stek in Lisse, Vooruitgang in Sassenheim, Padua in Noordwijkerhout en de Noordwijkse Woningstichting gesprekken gevoerd om te komen tot één woningcorporatie voor de Bollenstreek. Daar waren gegronde redenen voor. “Als je kijkt naar de sociale huurmarkt, blijkt uit onderzoek dat deze streek een samenhangend gebied vormt. Verreweg de meeste verhuizingen hebben ook binnen de Bollenstreek plaats. De interactie met de Katwijkse woningmarkt is zeer gering”, zegt Willem van Duijn.

De directeur-bestuurder van de NWS begrijpt de stap van Padua dan ook niet. “Als Bollen-4 zouden we een krachtige woningcorporatie vormen die actief is in een logisch en aaneengesloten gebied. Straks krijg je een grote Katwijkse corporatie met een enclave in de kern Noordwijkerhout, binnen de gemeente Noordwijk. Dat lijkt ons in alle opzichten een onwenselijke situatie, niet alleen voor Katwijk, maar ook voor Noordwijk en de Bollenstreek. We kunnen ons ook niet voorstellen dat de gemeente en de Stichting Huurdersbelangen hiermee instemmen.”

Van Duijn steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. “In de gesprekken met de Bollen-4 heeft Padua weliswaar steeds laten weten ook in gesprek te zijn met Dunavie, maar we zijn in het fusietraject gezamenlijk opgetrokken en hebben alle relevante informatie gedeeld. We vinden het onbegrijpelijk dat Padua op basis daarvan nu tot een andere conclusie komt.”

Bron: Facebook NWS.