Datum: 04-07-2020 - 13:44
06
dec
'18
GroenLinks stelt gemeente Noordwijk vragen over wifitracking.
Geschreven door GroenLinks Noordwijk

GroenLinks stelt gemeente Noordwijk vragen over wifitracking.

Nadat GroenLinks Noordwijk al eerder aandacht vroeg voor mogelijke privacy schending door wifitracking in de badplaats laat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hierover geen misverstand meer bestaan. Met de uitspraak van 30 november jl. is door dit hoogste privacy orgaan nu formeel vastgelegd dat het digitaal volgen van mensen in de openbare ruimte een inbreuk op de privacy is. AP-voorzitter Aleid Wolfsen in zijn commentaar...

op de uitspraak: “Het is een groot goed om je in het openbaar onbespied te wanen. Het digitaal volgen van mensen op (semi-) openbare plekken is een inbreuk op de privacy die slechts bij uitzondering gebruikt mag worden”. Louis Koppel van GroenLinks heeft het College van B & W inmiddels schriftelijk gevraagd welke stappen het gaat ondernemen om aan de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens uitvoering te geven.

Wifitracking in Noordwijk
In Noordwijk worden, meer dan waar ook in Nederland, bezoekers én inwoners via het signaal van hun mobiele telefoon gevolgd. Dit wifi-tracken wordt door het commerciële bedrijf CityTraffic in opdracht van Noordwijk Marketing gedaan. Er hangen tientallen kastjes in Noordwijk waarmee het wifi-signaal van mobiele telefoons wordt opgevangen.

Aan de hand van het unieke identificatienummer van de telefoon (het MAC-adres) wordt bijgehouden waar mensen zich bevinden en hoe ze zich in Noordwijk bewegen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft nu uitspraak gedaan dat bij deze volgmethode persoonsgegevens worden verwerkt. En dat dit onder de privacyregels valt.

Tellen? Volgen!

Volgens CityTraffic zouden zij de bezoekersstromen én de bewegingen van de inwoners van Noordwijk alleen maar tellen, en zou dit volledig anoniem gebeuren. De AP oordeelt nu dat, ook indien het MAC-adres niet direct de identiteit van een persoon onthult, de verzamelde gegevens wel degelijk persoonsgegevens zijn. De AP noemt dit indirect identificeerbare persoonsgegevens. Dat komt omdat de gegevens met elkaar of met andere gegevens gecombineerd kunnen worden.

Zo kunnen gegevens met de bestaande digitale middelen toch betrekkelijk eenvoudig tot een bepaald persoon worden herleid. Op haar website geeft de Autoriteit Persoonsgegevens nadere uitleg over de grondslagen voor de uitspraak dat wifitracking een inbreuk op privacy is.

Vraagtekens en privacy
GroenLinks Noordwijk plaatste al geruime tijd vraagtekens bij de rechtmatigheid van wifitracking en vroeg hier onlangs op het door haar georganiseerde PrivacyPodium nog aandacht voor.

Louis Koppel namens GroenLinks: ‘Het gaat trouwens niet alleen om die vraag over de rechtmatigheid. Waarom worden de inwoners, en bezoekers, niet fatsoenlijk en actief geïnformeerd? En wie controleert bedrijven als CityTraffic?’

De uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft weliswaar geen antwoord op de vraag over de gebrekkige informatievoorziening door de gemeente, maar wel op de vermoedens van GroenLinks Noordwijk: wifitracking is een inbreuk op de privacy!

Zoals Aleid Wolfsen het glashelder formuleert: “Er zijn vrijwel geen redenen die het volgen van winkelend publiek of reizigers rechtmatig maakt. Bovendien zijn er minder ingrijpende methoden om hetzelfde doel te bereiken, zonder schending van de privacy.”

Einde aan schending privacy door wifitracking in Noordwijk?
Raadslid Louis Koppel heeft inmiddels schriftelijk aan B&W gevraagd welke stappen het College gaat ondernemen om aan de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens uitvoering te geven. Zodat ook in Noordwijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voortaan volledig en correct wordt toegepast.

Op de komende raadsvergadering van 13 december zullen de vragen van Koppel aan de orde komen. En wat betreft GroenLinks Noordwijk zullen ze er toe leiden dat de privacy van inwoners en bezoekers weer gewaarborgd wordt. 

Foto BON.