Datum: 29-05-2020 - 03:21
09
dec
'18
Hogere kosten herstelwerkzaamheden en plaatsing van warmtepomp en zonnepanelen bij de Duinpan in De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Hogere kosten herstelwerkzaamheden en plaatsing van warmtepomp en zonnepanelen bij de Duinpan in De Zilk.

In 2014 werd na een grondige verbouwing het vernieuwde Trefcentrum de Duinpan in De Zilk opgeleverd en in gebruik genomen (klik hier voor de opening). Het college van B&W gaf in mei 2017 bij de gemeenteraad aan, dat er in de afgelopen jaren sinds de start enkele zaken naar voren zijn gekomen die bouwtechnisch niet goed waren. De aansprakelijkheid middels garantie terugleggen bij de aannemer was toen niet meer mogelijk...

want het betreffende bedrijf werd vrij snel na de oplevering failliet verklaard. Daarnaast konden diverse onderaannemers niet worden aangesproken, omdat de door hun gemaakte kosten door het faillissement van de hoofdaannemer niet zijn vergoed. Een en ander betekende dan ook dat de gemeente zelf voor deze kosten gingen opdraaien.

De onderdelen die bouwtechnisch niet in orde bleken te zijn waren onder meer het dak en vloeren. Het niet herstellen zou schade aan het gebouw of letsel voor de gebruiker betekenen. Ook was de geluidsisolatie tussen de vergaderzaal en de kleine zaal verre van optimaal.

Een ander onderdeel van de gebreken was dat er tijdens de bouw een wijziging in de verwarming- en luchtbehandelingsinstallatie had plaatsgevonden. Dit vanwege de aanzienlijk lagere kosten en de positieve ervaringen van het betrokken installatiebedrijf.

Na gebruik bleek dat de doelstellingen niet gehaald konden worden waardoor er tot op heden regelmatig klachten zijn en de energiekosten aanzienlijk hoger liggen dan bij de start werd aangenomen. Dit betekent dat er alsnog aanpassingen aan de verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie moeten worden verricht.

De gemeenteraad ging mei 2017 in de eerstvolgende vergadering toen schoorvoetend akkoord met de voorgestelde herstelwerkzaamheden aan De Duinpan en het investeringskrediet van € 96.560.

Na meer dan een jaar wil men de herstelwerkzaamheden ten uitvoer gaan brengen, maar de kosten zijn in de tussentijd gestegen, ook wil het college een warmtepomp en een aantal zonnepanelen gaan plaatsen om de hoogte van energiekosten te verlagen.

Sinds de realisatie van de Duinpan zijn de kosten en rendementen voor de aanschaf van een warmtepomp en het plaatsen van zonnepanelen aanzienlijk verbeterd. Daardoor is het volgens het college juist nu interessant  om dit in combinatie met de herstelwerkzaamheden te gaan doen.

Het aanpassen van de luchtbehandeling en verwarming in De Duinpan voor de grote zaal en de foyer, het aanpassen van de luchtbehandeling en verwarming voor de kleine zaal en de vergaderruimte en het aanpassen van de regeling vloerverwarming zullen volgens de laatste berekening € 135.000,-- excl. BTW gaan bedragen.

De kosten voor het leveren en aanbrengen van een warmtepompinstallatie zijn € 60.000,- excl. BTW en het leveren en plaatsen van zonnecollectoren zijn € 25.000,- excl. BTW. De gemeenteraad mag over het hogere investeringsbedrag nog een beslissing gaan nemen.

Foto BON.