04
dec
'18
Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zoeken eigenaar vaartuig 'Beereboot'.
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zoeken eigenaar vaartuig 'Beereboot'.

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaar van het vaartuig op onderstaande foto. Regelmatig treffen de Gemeentelijke Opsporings- ambtenaren vaartuigen aan die al langere tijd onder water liggen of in verwaarloosde toestand verkeren. De eigenaren van de vaartuigen kunnen vaak niet achterhaald worden. De wrakken worden geborgen omdat deze overlast veroorzaken en schade kunnen veroorzaken aan de walkanten en (woon) boten...

 

Bij een recente schouw langs en van de waterwegen aan de Guldemondvaart is onderstaand vaartuig aangetroffen. Indien de eigenaar van het vaartuig zich niet voor 13 december 2018 meldt bij de afdeling Handhaving van de gemeente Noordwijkerhout via 0252-343 729, zal dit vaartuig middels bestuursdwang door de gemeente Noordwijkerhout verwijderd worden.

Verwijderde objecten worden vervolgens conform de AWB gedurende 13 weken opgeslagen in een gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kan de eigenaar het vaartuig ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer de eigenaar zich tijdens deze periode niet heef gemeld zal het betreffende object worden vernietigd.

Tekst en foto Gemeente Noordwijkerhout.