Datum: 06-10-2022 - 16:26
02
dec
'18
KNNV afd. Bollenstreek doet verslag van 2-jarige natuurinventarisatie op Landgoed & Golfbaan Tespelduyn. (foto's)
Geschreven door KNNV afd. Bollenstreek
Foto's Redactie BON

KNNV afd. Bollenstreek doet verslag van 2-jarige natuurinventarisatie op Landgoed & Golfbaan Tespelduyn. (foto's)

In maart 2017 werd de KNNV afd. Bollenstreek (Vereniging voor Veldbiologie) door Landgoed & Golfbaan Tespelduyn in Noordwijkerhout uitgenodigd een natuurinventarisatie op de golfbaan te doen. Tespelduyn heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De focus ligt daarbij onder andere op het ecologisch systeem. Committed to Green is een programma dat is ontwikkeld om golfbaan-beheerders te stimuleren bewust om te gaan...

met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan de internationale certificering bij de Golf Environment Organization (GEO) worden aangevraagd. Tespelduyn wilde dit traject ingaan. Op basis van de inventarisatie stelt Tespelduyn een verbeterplan op, dat op de lange termijn ertoe leidt dat de golfbaan en de omgeving door een goed afgestemd natuur- en milieubeleid samen groener worden. 

Wat hebben wij van de KNNV Bollenstreek gedaan?
Adrie van Dam, Thomas van Haaster, Sarah Humphrey, Agaat en Co Mesman, Cees Timmermans, Maud van der Veen en Paul Venderbosch hebben in een periode van twee jaar 18 keer over Tespelduyn gelopen en geïnventariseerd welke vogels, planten en bomen, vlinders, libellen en andere insecten, paddenstoelen en mossen en zoogdieren op Tespelduyn hun habitat hebben. We hebben ervan genoten.

Het is een unieke kans om de ontwikkeling van de natuur gedurende de jaargetijden in een bepaald gebied te observeren, de invloed van het weer te zien en door regelmatig te kijken steeds meer te zien. We hebben bijvoorbeeld in het tweede jaar 44% meer soorten gezien dan in het eerste jaar.


Wat hebben we gevonden?
We hebben in twee jaar totaal 630 verschillende soorten gezien. Is dat veel of weinig voor een golfbaan? Dat is moeilijk te zeggen, er zijn geen goede vergelijkende gegevens bekend. Wel is duidelijk dat er op Tespelduyn een grote variëteit is. Hieronder het overzicht 2017 - 2018:

Wat sprong eruit?
Op Tespelduyn hebben we 83 verschillende vogels gezien. Er zijn watervogels, bosvogels en weidevogels. Maar welke vogel steekt er nu echt boven uit, welke soort zou je echt willen behouden? We hebben voor elk soort een “ambassadeur” aangewezen.
Bij de vogels was dat de Patrijs.

Op de hellingen van de terp (nota bene de oude vuilstort van Noordwijkerhout) is voldoende scharrelruimte en biedt het riet veiligheid. Maar de Blauwborst was natuurlijk ook prachtig. Het eerste jaar zat er een paartje, het tweede jaar zagen we zowaar twee paartjes, beide met kinderen. (klik voor de foto's)

Op het gebied van de paddenstoelen hebben we 86 verschillende soorten gevonden. Ook hier bleken de verschillende biotopen voor diversiteit te zorgen. Als ambassadeur hebben we hier de Spechtinktzwam aangewezen. Een paddenstoel, die op de Rode lijst staat, en het in het oude duinbos kennelijk nog best toeven vindt, alhoewel we hem dit jaar niet terug gezien hebben. We hopen maar dat de droogte de verklaring is. (klik voor de foto's)

Bij de planten hebben we ons suf geteld: 335 verschillende soorten. Waar ze echt trots op mogen zijn, zijn de waterplanten. Veel vijvers hebben Rietorchissen langs de kant en Waterdrieblad in het water. Zeker de moeite waard om te koesteren. (klik voor de foto's)

Waarvan dromen we?
Het doel van de inventarisatie is natuurlijk het goede behouden, maar liefst de diversiteit vergroten. We hebben daarom ook enkele droomsoorten benoemd. Omdat we het gebied goed kennen, weet je welke soorten zich er zouden kunnen settelen. We denken dan bijvoorbeeld aan het IJsvogeltje. Er zijn genoeg slootjes en vijvers met vis en overhangende struiken. Of aan meerdere kleine bloemperken met wilde veldbloemen langs de randen van de holes. Goed voor insecten en vlinders. (klik voor de foto's)

We hebben de Kolibrievlinder niet gespot, maar je zou hem wel verwachten. Ook bij de libellen zouden we nog wel wat meer soorten willen zien, zoals bijvoorbeeld de Viervlek. En bij de paddenstoelen droom je toch van een echte Vliegenzwam. In het duinbos is een mix van Berken en Eiken te vinden, dus waarom niet? (klik voor de foto's)

Wat moet daarvoor gebeuren?
We hebben een aantal aanbevelingen geformuleerd, die zouden moeten leiden tot een grotere biodiversiteit. Het maaibeheer is een belangrijk punt. Natuurlijk moet er goed gegolfd kunnen worden en dat vergt een speciale aanpak voor de te bespelen plaatsen in de baan.

Maar daaromheen kun je wel wat meer variëren door sinusmaaien, gefaseerd maaien en het aanleggen van steppingzones met bloemen tussen het gras. Ook de oevers van de vijvers moeten liefst gefaseerd aangepakt worden, zodat de waterkwaliteit verbeterd en tegelijkertijd de dieren nog wel bescherming kunnen vinden.

Nieuw groen in de vorm van struiken en bomen met zaden en vruchten en bloeiende planten zal de voedselrijkdom verder vergroten. Nestkasten en rommelhoekjes bieden veiligheid en bescherming aan de vogels, egels en salamanders. Alhoewel het landgoed er door alle inspanningen echt prachtig uitziet, pleiten wij toch voor wat rommel hier en daar.

Hoe nu verder?
We hebben het eindrapport aan Tespelduyn aangeboden. Tespelduyn heeft aangegeven verder te gaan met het verbeteren van de natuurwaarde door bijvoorbeeld een nieuw plan voor het baanbeheer te maken, te onderzoeken in hoeverre ze flora en fauna kunnen stimuleren en hoe de golfers meer betrokken kunnen worden bij de natuurwaarde van het terrein. 

Ondertussen gaan wij volgend jaar nog wel verder om de zoogdieren, en met name de kleine marterachtigen en de muizen te inventariseren. Doordat we nu over cameravallen kunnen beschikken is dat mogelijk geworden.

Het was een feestje!
Wij van de KNNV afd. Bollenstreek zullen over twee jaar opnieuw naar het geheel gaan kijken. We hopen dan onze droomsoorten te vinden en het verschil te kunnen laten zien. We kijken ernaar uit, want uiteindelijk was het een feestje. We hebben veel van elkaar geleerd, mooie foto’s gedeeld en genoten van de natuur.

Klik hier voor de nieuwsbrieven die er over dit onderwerp de afgelopen twee jaar zijn uitgegeven. 

Foto's PR.