Datum: 15-08-2020 - 18:45
29
nov
'18
Dierenhoeve presenteert eerste resultaten businessplan 'Engelse Tuin/Pesthuis' aan raadsleden.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Dierenhoeve presenteert eerste resultaten businessplan 'Engelse Tuin/Pesthuis' aan raadsleden.

De afgelopen maanden is de mogelijke herontwikkeling van het Pesthuis en de daarnaast gelegen Engelse Tuin, een veel besproken onderwerp geweest in de verschillende vergaderingen op het Gemeentehuis. Maar ook in de media kwamen de perikelen rondom het Pesthuis geregeld als nieuwsitem aan bod, volgens lijsttrekker Sjaak van den Berg van de winnende partij NZLokaal heeft het onderwerp op een bepaalde manier zelfs de verkiezingen beïnvloed (klik hier).....

In de laatste Gemeenteraadsvergadering van 15 november werd er met algemene stemmen een motie aangenomen die het college oproept de ingediende businesscase van de Dierenhoeve uitgebreid te bestuderen. De Keiebijters krijgen vervolgens ondersteuning van de gemeente bij het zoeken naar een passende huisvesting, maar vooralsnog wel buiten het Bavo-terrein.

Het bestuur van de Dierenhoeve en het bureau ORG-ID organisatie & beleidsontwikkeling zijn ondertussen samen doorgegaan met de uitwerking van het businessplan voor een in hun ogen 'Toekomstige Dierenhoeve'. Afgelopen maandagavond werden de leden van de gemeenteraad uitgenodigd om in het Theehuis van de Dierenhoeve een presentatie bij te wonen van de eerste resultaten van het businessplan, een vervolg op de ingediende businesscase.

De vertegenwoordigers van VVD, CDA, NZLokaal, PvdA en GroenLinks hoorde de presentatie van de heer Jansen van ORG-ID organisatie & beleidsontwikkeling aan, klik hier voor de presentatie met een uitleg van de eerste resultaten.

Hij gaf aan dat er drie partijen zijn (De Dierenhoeve, Kinderopvang De Palmboom, Actor bureau voor sectoradvies), die het businessplan op dit moment uitwerken voor de verhuizing van de Dierenhoeve naar de Engelse Tuin/Pesthuis en zij zullen ook partners zijn als de plannen voor de toekomst geaccepteerd gaan worden door de straks nieuwe Gemeente Noordwijk.

De drie initiatiefnemers gaan als vervolgstap verder met het uitwerken van het businessplan, deze zal naar verwachting eind december gepresenteerd gaan worden aan de gemeente. Er worden tot die tijd gesprekken gevoerd met de gemeente, projectontwikkelaar, architect, partners en afnemers gebruikers van de diensten.

De financiering van onderdelen uit de plannen (projectontwikkelaar betaald voor opknappen Engelse Tuin) waar nu nog geen geld voor is geserveerd, zoals het opknappen en uitbreiden van het Pesthuis met een restaurant gedeelte, worden volgens de drie partijen volledig 100% private gefinancierd. Buiten de huidige subsidieregeling om van € 20.000,- op jaarbasis voor de Dierenhoeve, wordt er volgens de drie partijen in de toekomst geen extra subsidie ter ondersteuning verlangd van de gemeente.