Datum: 02-06-2023 - 21:38
27
nov
'18

College Noordwijk eist opheldering Kies Transparant Krant. (verspreid dag voor de verkiezingen)

Het College van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk eist opheldering van de opstellers van de Kies Transparant Krant. De initiatiefnemers van dit ‘pamflet' worden op korte termijn uitgenodigd voor een gesprek om tekst en uitleg te geven over de inhoud. In de krant worden diverse aantijgingen over onoorbaar handelen van het college van B&W en specifiek wethouder Bakker gedaan. Het college is van mening dat deze aantijgingen nergens op zijn gebaseerd....

Diverse suggesties zijn misleidend en feiten pertinent onjuist. Ook wordt in het krantje de integriteit van het college in twijfel getrokken. Het college neemt dit zwaar op. “Waar de gemeenteraadsverkiezing een feest van de democratie moet zijn, wordt dit door het verspreiden van valse aantijgingen ernstig ondermijnd”, aldus het college.

Op korte termijn uitgenodigd
De Kies Transparant Krant is een dag voor de verkiezingen op 20 november verspreid onder Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers als bijsluiter van de Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad, huis-aan-huis bladen van Uitgeverij Verhagen. Het is uitgegeven door A. Dik, P. v.d. Holst, L. Scholten, J. v.d. Ploeg en J. de Lange, leden van het Comité Noordwijk-Transparant. Zij worden op korte termijn uitgenodigd om de juistheid van hun beweringen aan te tonen.

Mocht dit hen niet lukken dan eist het college een uitvoerige rectificatie op de voorpagina van de genoemde huis-aan-huis bladen. In de rectificatie zullen zij alle valse beschuldigingen en onjuiste feiten moeten terugnemen en intrekken. Mocht aan dit verzoek niet worden voldaan, dan gaat het college over tot juridische stappen tegen het comité Noordwijk-Transparant.

Noordwijk, 27 november 2018

Het college van Burgemeester & Wethouders van Noordwijk,

Burgemeester J. Rijpstra
Wethouder G. van Duin
Wethouder D.T.C. Salman
Wethouder M.J.C. Fles
Wethouder P.J. Barnhoorn
Wethouder J.M.N. Bakker