Datum: 22-10-2021 - 06:27
21
nov
'18
Burgemeester van Lisse benoemd tot informateur nieuwe Gemeente Noordwijk.
Geschreven door Gidie Vogels

Burgemeester van Lisse benoemd tot informateur nieuwe Gemeente Noordwijk.

Noordwijk en Noordwijkerhout hebben met instemming van alle partijen Lies Spruit, de burgemeester van Lisse, aangesteld als informateur. Een informateur begeleidt het eerste deel van de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen. Beperkte tijd om te komen tot een coalitieakkoord. De informateur krijgt de opdracht mee om te verkennen welke coalities mogelijk zijn. De tijd om een coalitieakkoord samen te stellen is zeer beperkt....

Het nieuwe gemeentebestuur wordt namelijk al 2 januari 2019 geïnstalleerd, ook de nieuwe wethouders. De gesprekken met alle politieke partijen starten nadat de definitieve verkiezingsuitslag bekend is. Aan de hand van de gesprekken brengt de informateur verslag uit, waarin onderbouwd is aangegeven welke fracties door zouden moeten gaan met de coalitieonderhandelingen. Het verslag kan verder ook ingaan op de onderwerpen die aandacht verdienen in het coalitieakkoord.

Veel bestuurlijke ervaring
Burgemeester Spruit (PvdA) is sinds november 2014 burgemeester van Lisse. Daarvoor was zij actief als waarnemend burgemeester in dezelfde gemeente. In het verleden vervulde zij het wethouderschap in Almere en het waarnemend burgemeesterschap in de gemeente Uithoorn.

Burgemeester Spruit: “Ik ben zeer vereerd met deze opdracht. Ik ken Noordwijk en Noordwijkerhout als prachtige plaatsen. De nieuwe gemeente heeft een mooie toekomst voor zich. Het uiteindelijk doel is helder: een nieuw coalitieakkoord voor de komende vier jaren. Daarvoor gaan we snel aan de slag.”

Begin volgende week meer bekend
Na afloop doet de informateur verslag van zijn bevindingen in een persmoment. Naar verwachting is begin volgende week bekend welke partijen verder gaan onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord.