Datum: 25-06-2021 - 16:04

11
nov
'18
Carnavalsvereniging De Keiebijters kritisch en bezorgd over hun toekomst!
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Carnavalsvereniging De Keiebijters kritisch en bezorgd over hun toekomst!

Persbericht CV De Keiebijters:
Tijdens het carnavalsseizoen van 2018/2019 viert Carnavalsvereniging De Keiebijters haar 54-jarig bestaan. De eerste 29 jaar van dit bestaan hielden de Keiebijters residentie in de Toneelzaal van de Sint Bavo, na de afbraak van deze toneelzaal mochten de Keiebijters tot heden ten dage (24 jaar) gebruik maken van leegstaande gebouwen als huisvesting op het Bavo-terrein. De carnavalsfeesten worden sinds...

het einde van de Toneelzaal met veel succes verzorgd in een tijdelijke feesthal op het Bavo-terrein.

Iets wat nooit is veranderd is de primaire doelstelling van deze, toch wel uniek te noemen, carnavalsvereniging voor Noordwijkerhout. De Keiebijters verzorgen al bijna 55 jaar carnavalsfeesten voor mensen met een verstandelijke beperking van diverse instellingen waaronder die van Raamwerk en Rivierduinen. Het bezoek aan deze carnavalsfeesten is bijzonder bekend en gewild bij de cliënten en zorgt daarmee ook voor een drukbezochte feesthal. Om deze feesten voor cliënten te kunnen bekostigen worden ook carnavalsfeesten met kaartverkoop georganiseerd en ook deze feesten kunnen rekenen op een grote belangstelling.

In 2009 werd het voor de carnavalsvereniging duidelijk dat er ook gekeken moest worden naar de toekomst en is een bouwplan ontwikkeld om in huisvesting te voorzien. Hierbij gingen de Keiebijters toen al uit van de restauratie van het Pesthuis om daarna dienst te doen als clubhuis en een eventuele aanbouw om o.a. carnavalsfeesten te kunnen organiseren. Zoals in 2014 omschreven bij de uitgangspunten voor een anterieure-overeenkomst herontwikkeling Bavo-terrein.

Tussen 2009 en 2016 zijn de Keiebijters meerdere malen per jaar met gemeente, vertegenwoordigt door vier opeenvolgende wethouders in gesprek geweest om te komen tot een gezamenlijk plan. De gemeente heeft er in deze gesprekken altijd op aangedrongen dat de Keiebijters en de Kinderboerderij Dierenhoeve gezamenlijk zouden optrekken, dit heeft geduurd tot medio zomer van 2017. (Keiebijters vermeld in de Gemeentebegroting van 2015 en 2016)

Na de zomer van 2017 is in gezamenlijk gesprek (Keiebijters, Dierenhoeve, de inmiddels aangehaakte Beukelaar Groep (vermelding Keiebijters in intentieovereenkomst) en kinderopvang de Boomgaard, verenigd in de Stichting Carnaval der Dieren) met wethouder De Jong afgesproken dat er een integraal plan van aanpak zou worden opgesteld. Tevens werd de intentieovereenkomst met de Beukelaar Groep gestopt en zou er een nieuwe intentieovereenkomst met stichting Carnaval der Dieren worden opgesteld. De opdracht en uitvoering van het plan van aanpak werd verstrekt aan Stichting Carnaval der Dieren.

In november 2017 is het plan van aanpak door alle partijen aangeboden aan wethouder De Jong. Na meerdere verzoeken van Carnaval der Dieren kwam wethouder De Jong in het voorjaar van 2018 met een reactie. De reactie van de wethouder hield in dat de financiële onderbouwing van het plan aangescherpt moest worden. De stichting kreeg tot 1 oktober 2018 de tijd om het plan goed onderbouwd aan te leveren. Gedurende het proces om te komen tot een goed plan van aanpak, is ondanks meerdere verzoeken van Carnaval der Dieren de intentieovereenkomst met de gemeente nooit concreet geworden.

Om te voldoen aan de reactie van de wethouder hebben de Keiebijters financieel geïnvesteerd om het plan beter te onderbouwen, dit solide plan was klaar voor indiening in juni 2018. De derde partij, Kinderdagverblijf de Boomgaard, was tevens nagenoeg rond met hun financiële deel, dus uiteindelijk beide ver voor de deadline van 1 oktober.

In dezelfde tijd werd de voorzitter van Carnaval der Dieren in een gesprek op het gemeentehuis door wethouder De Jong medegedeeld, dat hij vond dat Carnaval der Dieren niet in staat was geweest om alle partijen op één lijn te krijgen. Daarnaast gaf hij aan dat het onderzoek van de Dierenhoeve was afgerond en op basis van dit onderzoek er een businessplan was opgesteld. De wethouder deelde mee dat het college besloten had een voorstel te sturen aan de gemeenteraad om verder te gaan met het businessplan van de Dierenhoeve.

Met deze ‘donderslag bij heldere hemel’ werd Carnaval der Dieren en daarmee de Boomgaard en de Keiebijters zomaar buitenspel gezet! Op basis van deze en alle voorgaande gebeurtenissen, waarbij intensieve samenwerking is geweest met gemeente, menen de Keiebijters dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur van de gemeente Noordwijkerhout. Om recht te doen aan de grote inzet van de leden en de inzet van financiële middelen van de vereniging, beraden de Keiebijters zich op juridische stappen.

De huidige huisvesting situatie van de Keiebijters is dat zij per 1 januari 2019 hun opslagruimte moeten verlaten. Carnaval 2019 wordt nog op de gebruikelijke wijze gevierd in de Feesthal op het Bavo-terrein. Gezien de huidige ontwikkelingen maken de Keiebijters zich ernstig zorgen of zij het jubileumjaar van 55 jaar (5x11) nog wel kunnen vieren………