Datum: 17-09-2021 - 20:57
06
nov
'18
Herontwikkeling Pesthuis en de combinatie Dierenhoeve/Keiebijters.
Geschreven door Bestuur Zorg- en Kinderboerderij De Dierenhoeve.

Herontwikkeling Pesthuis en de combinatie Dierenhoeve/Keiebijters.

Persbericht bestuur Dierenhoeve: In de commissie ruimte en wonen is afgelopen woensdag uitgebreid gesproken over de herontwikkeling van het Pesthuis en de combinatie Dierenhoeve - Keiebijters. De conclusie van het college van B&W is, dat de Dierenhoeve mag blijven op het BAVO-terrein en dat er voor de Keiebijters een andere locatie gezocht moet worden. Deze beslissing viel bij sommige commissieleden in verkeerde aarde....

Dit heeft geleid tot een stevige discussie en veel commotie via de sociale kanalen. Omdat de Dierenhoeve zich de afgelopen maanden bewust afzijdig heeft gehouden van verschillende uitlatingen en beschuldigingen, is volgens het bestuur van de Dierenhoeve een negatief beeld neergezet.

Voor de Dierenhoeve geldt dat deze op het oude BAVO-terrein blijft, zoals dit expliciet is vastgelegd in 2014 in de anterieure overeenkomst tussen de zorginstellingen Rivierduinen/ Parnassia, de eigenaren van het Bavo terrein en de gemeente Noordwijkerhout. Deze overeenkomst is door wethouder Knapp samen met de zorgpartijen opgesteld en ondertekend.

In deze anterieure overeenkomst zijn specifiek het Pesthuis, de verhuizing van de Dierenhoeve en het opknappen en onderhoud van de Engelse tuin opgenomen, zodat deze bij de toekomstige ontwikkeling van het Bavo terrein weer een plaats krijgen. De Keiebijters zijn echter niet opgenomen in deze overeenkomst.

Op initiatief van de gemeente zijn de Keiebijters en de Dierenhoeve gaan onderzoeken of een samenwerking rondom en in het Pesthuis tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Voorzitter Astrid Warmerdam: “Beide partijen hebben gedurende een aantal jaar zonder positief resultaat aan tafel gezeten”. De Dierenhoeve heeft om toch tot een gemeenschappelijk invulling te komen zelfs initiatief genomen om via een bovenliggende stichting tot een vruchtbare samenwerking te komen (Carnaval der Dieren). Op verzoek van de Dierenhoeve is Alfons Morssink voorzitter geworden van deze stichting. Maar helaas, is ook dit initiatief stuk gelopen.

Nadat de Dierenhoeve uit de stichting en het overleg is gestapt, is Morssink als voorzitter en vertegenwoordiger van de stichting met alleen de Keiebijters verder gegaan. Over deze gang van zaken is een feitenrelaas opgesteld door de gemeente Noordwijkerhout. Dit is in september 2018 gepubliceerd.” “De plannen van de Keiebijters en de Dierenhoeve zijn niet verenigbaar”, vervolgt Warmerdam. “Het karakter en de doelstelling van beide verenigingen zijn eenvoudig té verschillend”. Hierbij kwam ook dat de Keiebijters zich als eigenaar van het terrein en het Pesthuis als leidend zagen, waarbij de Dierenhoeve een van de huurders van de Keiebijters zou zijn.

Er is echter op geen enkel moment sprake van geweest dat de Keiebijters eigenaar zouden worden van het Pesthuis, de omliggende gronden of de Engelse tuin. De zorg -en kinderboerderij dient een heel ander doel dan een primair op feesten en partijen gerichte carnavalsvereniging. De Dierenhoeve bedient een uitgebreide groep mensen en kinderen met een heel divers karakter, met een maatschappelijk en educatief doel, waarbij bijvoorbeeld het nuttigen van alcohol niet past.

Aspecten als duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid en lifestyle staan voor De Dierenhoeve centraal (rookvrije generatie/ alcoholvrije jeugd/ gezonde voeding). “Ook voor het verkrijgen van gelden uit fondsen wat nodig is om straks de verhuizing en het onderhoud van de Dierenhoeve en de Engelse Tuin te bekostigen, is een combinatie tussen een kinderboerderij en een carnavalsvereniging niet voor de hand liggend en daardoor onacceptabel.”

Naar aanleiding van het stuklopen van de gesprekken met de Keiebijters heeft het bestuur van de Dierenhoeve zichzelf de vraag gesteld op welke wijze De Dierenhoeve toekomstbestendig kan worden en welke inpassing daarbij in de Engelse tuin en het Pesthuis het beste past. Deze vraag is omgezet in een gedegen onderzoek wat uitgevoerd is in samenwerking met BURO ORG-ID. Dit onderzoek heeft geleid tot een kwalitatief goede en kansrijke businesscase.

Door de gesprekken die tijdens het onderzoek gevoerd zijn met diverse partijen hebben zich inmiddels twee partners aangediend die met de Dierenhoeve samenwerken en een gedeelte van de kosten van de verhuizing op zich zullen nemen. Bovendien passen deze twee partners goed bij de doelstellingen van de Dierenhoeve en biedt deze samenwerking een degelijke financiële garantie voor de toekomst.

Tijdens de commissievergadering heeft wethouder Gotink aangegeven dat ook de Keiebijters niet slachtoffer van deze beslissing mogen worden en er samen met de gemeente gezocht gaat worden naar een passende locatie voor opslag en de jaarlijkse feesttent van de Keiebijters, op dezelfde manier als de gemeente ook andere verenigingen helpt. Warmerdam besluit: “De Dierenhoeve betreurt het dan ook dat de Keiebijters zich als eenzijdig slachtoffer blijft neerzetten, en de oorzaak van het mislukken van de samenwerking helemaal bij het bestuur van de Dierenhoeve legt”.

Bestuur Zorg- en Kinderboerderij De Dierenhoeve.