Datum: 09-08-2020 - 10:44
06
nov
'18
Nieuw wapen voor de nieuwe Gemeente Noordwijk. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Nieuw wapen voor de nieuwe Gemeente Noordwijk. (foto's)

We hebben nog acht weken te gaan en dan op 1 januari 2019 gaan Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk definitief op in de nieuwe Gemeente Noordwijk en is de fusie een feit. Er is al heel wat werk verzet door de huidige gemeenteraden en het ambtenarenkorps van beide gemeenten. Tot 1 januari maar ook daarna is er nog wel werk aan de winkel voor de nieuwe gemeenteraad, die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november...

begin januari 2019 aan de slag gaat. Burgemeester Gerrit Goedhart van Noordwijkerhout en burgemeester Jan Rijpstra van Noordwijk hebben onder andere de taak opgepakt om te zorgen voor een eigen wapen voor de nieuwe Gemeente Noordwijk.

Beide gemeenten hebben de Hollandse leeuw in hun huidige wapen zitten, waarbij het wapen van Noordwijkerhout een blauwe achtergrond heeft met een gouden leeuw en een kroontje er bovenop. Het wapen van Noordwijk is wat minder kleurrijk en heeft de leeuw een zwart uiterlijk.

In een persgesprek gaven de burgemeesters aan dat zij graag zouden zien dat er een nieuw wapen komt voor de nieuwe gemeente en hebben daarvoor een verzoek ingediend bij de 'Hoge Raad Van Adel' die zich daarover de komende tijd zal gaan buigen. Er worden allerlei eisen en voorwaarden gesteld aan een nieuw wapen en de Hoge Raad Van Adel zal dan ook met een voorstel gaan komen.

Vervolgens willen beide gemeenten samen met de historische verenigingen van de dorpen hun mening geven over het wapen wat voorgesteld wordt, maar uiteindelijk beslist toch de Hoge Raad Van Adel; aldus de burgemeesters. De verwachting is wel dat pas net na de zomer van 2019 het wapen van de nieuwe Gemeente Noordwijk gepresenteerd kan worden.

Waar de nieuwe gemeenteraad zich ook over moet gaan buigen is de ambtsketen voor eerst de waarnemend burgemeester en dan na de benoeming voor de nieuwe burgemeester. De huidige burgemeesters zouden graag zien dat de huidige twee ambtsketens ook symbolisch samengaan, men vindt de keten met de bloemen van Noordwijkerhout heel mooi en passend.

De penning onderaan de ambtsketen van Noordwijk zou dan weer hangend aan de Noordwijkerhoutse keten heel passend zijn, omdat daar de naam van de Gemeente Noordwijk al op staat. Als voorbeeld hoe de nieuwe ambtsketen gedragen kan gaan worden, kreeg burgemeester Jan Rijpstra hem omgehangen door burgemeester Goedhart. (zie foto's)

De nieuwe burgemeester heeft ook een voorzittershamer nodig voor bij de vergaderingen van de nieuwe gemeenteraad. Maar de vraag is nu......kiest de nieuwe gemeenteraad voor die van Noordwijkerhout uit 1930 of die van Noordwijk uit 1943. Over welke hamer het gaat worden spraken de burgemeesters zich tijdens de bijeenkomst niet over uit...

Foto's BON.