Datum: 10-08-2020 - 07:25
01
nov
'18
Politiek flink verdeeld bij herontwikkeling Pesthuis.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Politiek flink verdeeld bij herontwikkeling Pesthuis.

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs aan de gemeenteraad van Noordwijkerhout diverse scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van het Pesthuis op Landgoed in den Houte voorgelegd. Hierbij koos het college voor scenario 3 “ontvlechten en vlottrekken”. Het college wijst in scenario 3 het plan van de Keiebijters formeel af en wil men als gevolg hiervan de Keiebijters ondersteunen...

bij het zoeken naar een mogelijke andere opslagruimte en plaatsing van de Feesthal tijdens de carnaval buiten Landgoed in den Houte (voorheen Bavo-terrein). Het college geeft bij dit scenario aan dat men het plan van de Dierenhoeve verder wil laten ontwikkelen tot een businessplan en het plan vervolgens beoordelen op zijn haalbaarheid.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond vroeg het college aan de politiek om hier mee in te stemmen. Volgens wethouder Gotink, die de drie scenarios op dringend verzoek van de gemeenteraad heeft onderzocht, blijkt dat er na gesprekken met beide twee partijen, de Keiebijters en de Dierenhoeve, er geen draagvlak is om tot gezamenlijk plan te komen voor de herbestemming van het Pesthuis. 

Het is al langer duidelijk dat het bestuur van Vereniging de Dierenhoeve geen heil ziet in de samenwerking met de Keiebijters. De heer Kat die als woordvoerder van de Carnavalsvereniging De Keiebijters optrad tijdens het vijf minuten inspreekrecht, gaf aan nog steeds niet te weten waarom de Dierenhoeve niet wil samenwerken en dat de Keiebijters ondanks alles wat er gebeurt is daar nog steeds voor open staan met financieel goed haalbaar plan.

De heer Jansen die als vertegenwoordiger optrad voor de Dierenhoeve kon/wilde daar in zijn inspreek-betoog ook geen antwoord opgeven. Maar volgens hem is het plan wat door zijn bedrijf (in opdracht van de Dierenhoeve en betaald door de gemeente) is ontwikkeld en wat het bestuur van de kinderboerderij nu voorlegt aan de gemeenteraad een mooi en haalbaar plan is voor kinderboerderij, de nieuwe wijk en voor Noordwijkerhout. 

Vervolgens ontstond er in de vergadering een lange discussie die anderhalf uur duurde, blijkbaar leeft dit item niet alleen buiten de raadszaal maar ook daarbinnen. De 4 partijen D66, GroenLinks, Groep Doen en CDA zien graag dat het college zo snel mogelijk via scenario 3 het plan van de Dierenhoeve op haalbaarheid onderzoekt en dat er toch ook een oplossing moet komen voor de huisvesting van Keiebijters maar dan niet op het Bavo-terrein.

De andere drie partijen PvdA, VVD en NZLokaal drongen er bij het college op aan dat wethouder Gotink toch weer met alle partijen om tafel zou gaan zitten om te kijken of men, al dan niet gedwongen, toch niet alsnog tot een gezamenlijke herontwikkeling zou kunnen komen. Volgens deze drie partijen was er al in een veel eerder stadium aan de Keiebijters beloofd was dat men het Pesthuis, als gemeentelijk monument, kon gaan verbouwen tot clubhuis.

Tijdens de commissievergadering  bleek dat de politiek erg verdeeld is over deze kwestie, de 4 voorstanders van scenario 3 voorgesteld door wethouder Gotink zagen toch liever niet dat de Keiebijters in deze nieuwe woonwijk terecht zouden komen met wellicht o.a. alle geluidsoverlast die er tijdens het carnaval mogelijk zouden kunnen ontstaan.

De drie voorstanders vonden dat geen argument want over de Keiebijters zijn nog nooit klachten binnengekomen en carnaval hoort nou eenmaal bij onze dorpscultuur en daar hoor je nagenoeg niemand over klagen in het dorp tijdens de maar één week durende carnavalstijd in een jaar. Ze vonden dat de Keiebijters in hun 54-jarig bestaan net zo veel recht hebben op een locatie op het Bavo-terrein waar deze vereniging volgens hun ook thuis hoort.

Na een schorsing van de vergadering, op verzoek van de heer Knapp van de VVD, voor intern overleg bleek dat de partijen niet echt tot elkaar waren gekomen. Het college, gesteund door D66, GroenLinks, Groep Doen en CDA, gaf aan toch scenario 3 door te willen zetten, maar wethouder Gotink zegde wel toe dat hij tijdens de komende gesprekken nogmaals bij beide verenigingen zou aandringen of er toch niet een opening is voor een gezamenlijke oplossing in deze impasse.

De partijen PvdA, VVD en NZLokaal (een nipte meerderheid in de gemeenteraad) die voor een gezamenlijk plan zijn, wachten nog even af of dit resultaten oplevert. Zij zullen zich vervolgens beraden of ze tijdens de gemeenteraadsvergadering op 15 november nog met een motie gaan komen om de ontwikkelingen rondom het Pesthuis opnieuw bespreekbaar te maken zodat geen van beide verenigingen, Dierenhoeve en Keiebijters, het kind van de rekening zullen worden van een genomen besluit in deze kwestie.

Alle partijen zien wel de noodzaak in dat er snel iets moet gebeuren, de woningbouw op het Bavo-terrein komt er aan en na de verkoop onlangs van het Bavo-hoofdgebouw raken de Keiebijters hun opslagruimte aldaar per 1 januari 2019 kwijt en zouden hierdoor op straat komen te staan. In de laatste gemeenteraadsvergadering van de nu nog zelfstandige Gemeente Noordwijkerhout zal uiteindelijk het besluit moeten vallen over het mogelijk voortbestaan van beide verenigingen.

Wilt u het item terugluisteren (wel even de tijd nemen) klik dan hier voor punt 8.