Datum: 25-05-2020 - 20:02
    
30
okt
'18
Gemeente en Padua tekenen koop- en samenwerkingsovereenkomst Schippersvaartweg 39. (oud-Munnekeweij)
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente en Padua tekenen koop- en samenwerkingsovereenkomst Schippersvaartweg 39. (oud-Munnekeweij)

Op maandag 29 oktober tekenden wethouder Henri de Jong en bestuurder Merlien Welzijn van Woningstichting Sint Antonius van Padua, een koop- en samenwerkingsovereenkomst voor het project Schippersvaartweg 39 (oud-Munnekeweij). In de overeenkomst zijn financiële afspraken gemaakt om de bouw van 45 sociale huurwoningen op het terrein...

 van Oud-Munnekeweij mogelijk te maken.

Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan
Nu de koop- en samenwerkingsovereenkomst getekend is, is de weg vrij om het gewijzigd bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vast te stellen. De gemeenteraad behandelt de stukken op 15 november aanstaande. Voorafgaand daaraan behandelt de Commissie Ruimte en Wonen het beeldkwaliteitsplan in haar vergadering van 31 oktober.

Over het plan
In Noordwijkerhout is er veel druk op de sociale woningmarkt. Woningzoekenden wachten lang op een huurwoning. De gemeente wil daarom sociale huurwoningen sneller realiseren op diverse locaties in de gemeente. Een van deze locaties in het terrein van Oud-Munnekeweij. Het bestaande pand wordt gesloopt en daarvoor in de plaats worden 45 sociale woningen gerealiseerd, waarvan 21 appartementen en de overigen als grondgebonden woningen.

Foto's PR.