Datum: 25-06-2021 - 14:53

23
okt
'18
Rubriek Landgoed in den Houte (5): Woningbouw op Bavo-terrein versneld.
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Rubriek Landgoed in den Houte (5): Woningbouw op Bavo-terrein versneld.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijkerhout heeft vandaag ingestemd met het verzoek van de Ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe om versneld woningen te mogen bouwen op het Bavo-terrein zolang de woningbouwbehoefte hiervoor aanwezig is. Wethouder Henri de Jong is blij, dat er versneld een impuls gegeven kan worden aan de lokale woningmarkt....

“Na de economische recessie is de vraag naar woningen in onze regio groot, terwijl er maar weinig nieuw aanbod is. Door versneld meer woningen dan de geplande 40 woningen per jaar (dit wordt hierdoor nu tussen de 120 en 160 woningen per jaar) op het Bavo-terrein te bouwen, neemt de lokale woningvoorraad toe, zowel koop als huur. Hierdoor kunnen wij sneller iets doen aan de wachtlijsten voor een sociale huur- of koopwoning en komt de doorstroming naar een andere woning weer op gang.”

Het verzoek van de Ontwikkelingscombinatie past binnen het lokale, regionale en landelijke woningbeleid. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft de Tweede Kamer in maart 2018 laten weten, dat zij regio’s wil stimuleren om woningbouw meer prioriteit te geven. Daarnaast geven zowel de regionale Woonagenda 2017 van Holland Rijnland als de lokale woonvisie van de gemeente Noordwijkerhout ruimte aan een forse kwalitatieve en duurzame bouwproductie.

Op het Bavo-terrein, dat sinds kort de naam ‘Landgoed in den Houte’ draagt, is ruimte voor 700 woningen. Bij de bouw zal met alle doelgroepen rekening worden gehouden. Er komen enkele zorgwoningen en diverse woningen in de sociale, middel dure en dure koop- en huursector. De verkoop start begin 2019. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief via de website van Landgoed in den Houte: www.landgoedindenhoute.nl

Klik hier voor deel 4: Ontwikkelcombinatie Novaform-Trebbe koopt hoofdgebouw op St. Bavo-terrein
.

Klik hier voor deel 3: Wijzing in 'Crisis- en herstelwet' zorgt voor vertraging woningbouwplannen Bavo-terrein.

Klik hier voor deel 2: Landgoed in den Houte. (sanering grond Bavo-terrein + foto's)

Klik hier voor deel 1 van de rubriek: Voorbereidende werkzaamheden en planning.

Foto BON.