Datum: 05-07-2022 - 02:16
16
okt
'18
Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zoeken eigenaar vaartuig.
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zoeken eigenaar vaartuig.

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaar van het vaartuig op de foto. Regelmatig treffen de Gemeentelijke Opsporingsambtenaren vaartuigen aan die al langere tijd onder water liggen of in verwaarloosde toestand verkeren. De eigenaren van de vaartuigen kunnen vaak niet achterhaald worden. De wrakken worden geborgen omdat deze overlast veroorzaken en schade...

kunnen veroorzaken aan de walkanten en (woon) boten. Bij een recente schouw langs en van de waterwegen aan de Zanderijvaart van de gemeente Noordwijkerhout  is dit vaartuig aangetroffen.

Indien de eigenaar van het vaartuig zich niet voor 31 oktober 2018 meldt bij de afdeling handhaving van de gemeente Noordwijkerhout via 0252 343 729, wordt dit vaartuig middels bestuursdwang door de gemeente Noordwijkerhout verwijderd.

Verwijderde objecten worden vervolgens conform de Awb gedurende 13 weken opgeslagen in een gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kan de eigenaar het vaartuig ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer de eigenaar zich tijdens deze periode nog niet hebben gemeld, wordt het betreffende object vernietigd.

Tekst en foto Gemeente Noordwijkerhout.