Datum: 09-07-2020 - 12:38
02
okt
'18
Wegwerkzaamheden Zilkerduinweg stilgelegd door meningsverschil tussen gemeente en aannemer.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Wegwerkzaamheden Zilkerduinweg stilgelegd door meningsverschil tussen gemeente en aannemer.

Begin september is er een start gemaakt met de herinrichting van de Zilkerduinweg tussen Regenvlietweg en Tiltenberg (kruising met N206). De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt en het verzwaren van de wegfundering met het oog op de zware transporten die op deze weg plaatsvinden. Daarnaast worden de klinkerstroken naast het asfalt vernieuwd en...

worden nieuwe verkeerssluizen (versmallingen) aangelegd. Aannemer Versluys & Zoon uit Bodegraven kreeg de opdracht om het werk uit te gaan voeren, waarbij de kosten van de herinrichting in totaal  € 1.130.000,- bedragen. 

Nu is er blijkbaar een kink in de kabel gekomen want de wegwerkzaamheden zijn al vrij snel daarna tot stilstand zijn gekomen. Navraag door redactie van BON bij de Gemeente Noordwijkerhout wordt door hen de volgende verklaring gegeven.

"Het plan van de aannemer was om de nieuwe asfaltverharding op de bestaande wegfundering aan te brengen, maar de aannemer heeft de opbouw van de fundering anders geïnterpreteerd dan de gemeente heeft aangegeven.

De aannemer is daarom nu bezig zijn plan te herzien, met als gevolg dat de werkzaamheden stil zijn komen te liggen. Zodra het nieuwe plan door de gemeente is goedgekeurd zullen de werkzaamheden worden hervat. Wij verwachten dat dit binnen één maand het geval zal zijn."

Van de betreffende aannemer hebben we vernomen dat er een verschil van mening is over de huidige fundering en de werkzaamheden die daarop aangepast zullen moeten worden. Dit heeft waarschijnlijk financiële consequenties en de vraag is nu wie gaat dat betalen. Beide partijen zijn met elkaar in gesprek en men hoopt er binnenkort uit te komen.

Documenten: Herinrichting Zilkerduinweg tekening 1 (pdf) * Herinrichting Zilkerduinweg tekening 2 (pdf)

Foto's 02-10-2018 BON