28
sep
'18
NZLokaal dient toch geen 'motie van wantrouwen' in tegen wethouder De Jong.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

NZLokaal dient toch geen 'motie van wantrouwen' in tegen wethouder De Jong.

Net als het onderwerp van de voortgang van Het Zilt in De Zilk, komt het item van het een bestemming geven van 'Het Pesthuis' op het Bavo-terrein ook iedere keer terug op de politieke agenda van de raad. Zo ook tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag. In de rondvraag kwam de heer de Moor van NZLokaal terug op de discussie in de commissie Ruimte en Wonen (klik hier) en vroeg hij zich...

na twee weken bedenktijd opnieuw af hoe wethouder de Jong nu terugkijkt op de gang van zaken en de door hem gekozen opstelling in dit dossier?. In de commissievergadering van 13 september wilde wethouder niet terugkijken maar vooruitkijken en geen oordeel vellen over zichzelf over zijn inbreng in dit dossier. NZLokaal zei als antwoord hierop te overwegen om een 'motie van wantrouwen' in te dienen tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond.

Wethouder De Jong gaf in een statement op de gemeenteraadsvergadering aan dat het proces veel te lang heeft geduurd en dat betreurt het college. Dat de partijen niet tot een overeenstemming zijn gekomen trekt de wethouder zich ook persoonlijk aan. Hij had de betrokken partijen, toen de ontwikkelaar eind vorig jaar nadrukkelijker in beeld kwam, bij elkaar moeten halen en niet pas in juni van dit jaar.

Als laatste gaf de wethouder aan dat het behoud van de Engelse Tuin en het Pesthuis van zeer grote waarde is voor de nieuw te bouwen woonwijk op het Bavo-terrein. Maar of deze laatste uitspraak alsnog een huisvesting-oplossing gaat bieden voor alle betrokken partijen zal nog moeten blijken met een andere gemeenteraad binnenkort in aantocht voor de nieuwe Gemeente Noordwijk.

Later tijdens de raadsvergadering gaf de fractie van NZLokaal aan de eerder dreigende aankondiging van een 'motie van wantrouwen ' niet in te dienen. NZLokaal beschouwde, ondanks de volgens hen minimalistische woorden van de wethouder, het toch als een excuus van de wethouder en het college.

De heer De Moor stelde ook een vraag aan de nieuwe gesprekspartner met betrekking tot Het Pesthuis wethouder Gotink hoe de stand van zaken is, deze gaf aan dat hij verschillende gesprekken heeft gevoerd met de besturen van de Keiebijters, Dierenhoeve, maar ook met de projectontwikkelaar en de voorzitter van Carnaval der Dieren.

Op basis van deze gesprekken gaat de gemeente een aantal scenarios uitwerken en die worden voorgelegd aan de betrokken partijen en vervolgens aan de politiek. Daarom kan er nog geen openheid geven wat de scenarios zijn en hoe de verschillende betrokken partijen hier in staan, onder het motto 'een broedende kip moet je niet storen' aldus wethouder Gotink. Wordt dus opnieuw vervolgd.......

Foto BON.