Datum: 07-06-2020 - 03:54
28
sep
'18
Gemeenteraad Noordwijkerhout tegen het instellen van ondernemersfonds.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenteraad Noordwijkerhout tegen het instellen van ondernemersfonds.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond werd een motie van de VVD-fractie met algemene stemmen aangenomen tegen het instellen van een ondernemersfonds, zoals deze sinds 1 januari 2017 voor drie jaar in Noordwijk is ingevoerd. (klik hier voor het Ondernemersfonds van Noordwijk). Alle partijen willen met aannemen van deze motie een helder signaal afgeven aan de nieuwe gemeenteraad van Noordwijk...

dat men luistert naar een meerderheid (70% tot 80%) van de Noordwijkerhoutse ondernemers die het instellen van een verplicht ondernemersfonds helemaal niet zien zitten. Volgens de VVD als indiener van deze motie zou dit blijken uit de gehouden enquêtes onder de plaatselijke ondernemers door o.a. het bestuur Coöperatie Bedrijvenpark Gravendam wat al een keer als nieuwsitem op BON verscheen.

Na het ingaan van de fusie op 1 januari 2019 schrijft de wet voor dat, bij het samengaan van de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk, in het eerste kwartaal van 2019 de gemeentelijke belastingen en tarieven geharmoniseerd dienen te worden. De beslissing over het wel of niet instellen van een ondernemersfonds voor Noordwijkerhout moet dan ook genomen worden, maar de politieke partijen uit ons dorp zien op dit moment geen draagvlak bij de ondernemers en dan moet je het ook niet willen aldus de gehele huidige gemeenteraad.

De financiering van het ondernemersfonds vindt plaats door een verplichte verhoging van de OZB-bijdrage op de categorie niet-woningen, dus niet alleen voor bedrijven maar ook voor eigenaren van panden zoals zorginstellingen, scholen en verenigingen. Ondanks de nu met algemene stemmen gesteunde motie van de VVD, zal toch de nieuwe gemeenteraad na 1 januari 2019 zich opnieuw gaan buigen over het wel of niet instellen van een ondernemersfonds in de nieuwe gemeente Noordwijk.