Datum: 06-06-2020 - 11:04
28
sep
'18
Gemeente sluit overeenstemming met omwonenden nieuwe verbindingsweg Langevelderweg-Herenweg.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeente sluit overeenstemming met omwonenden nieuwe verbindingsweg Langevelderweg-Herenweg.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond gaf wethouder Bilars aan dat de gemeente overeenstemming heeft bereikt met de twee omwonenden over de te nemen maatregelen om de overlast van de nieuwe verbindingsweg over en langs sportpark De Boekhorst voor hen zoveel mogelijk te beperken. Volgens de wethouder zijn de gemeente en de twee families, van de woningen...

langs de ontsluitingsweg van de toekomstige nieuwe woonwijk op het Bavo-terrein, tevreden met de uitkomsten van de overeenstemming. Wat de maatregelen om de overlast te beperken inhouden en wat de kosten daarvan zijn, werd helaas tijdens de raadsvergadering niet duidelijk.

De reacties van de politiek waren dat een aantal fracties nog steeds niet blij zijn met het gekozen tracé over het sportpark, maar dit besluit was in de raad al eerder genomen en met de melding van de wethouder over de overeenstemming ging alle fracties akkoord met de vaststelling van het bestemmingsplan Noordelijke Ontsluiting Bavoterrein.

Foto's BON: werkzaamheden voor verbindingsweg.