Datum: 05-06-2020 - 21:08
27
sep
'18
In memoriam: Herman Leenderts. (De Kaninefaaten+EHBO Noordwijkerhout)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

In memoriam: Herman Leenderts. (De Kaninefaaten+EHBO Noordwijkerhout)

CV De Kaninefaaten - In Memoriam Herman Leenderts: Op maandag 24 september 2018 ontving Carnavalsvereniging De Kaninefaaten het droeve bericht dat Herman Leenderts op die dag is overleden. De gezondheid van Herman was de afgelopen jaren beetje bij beetje slechter geworden. En ook zijn geheugen liet hem steeds meer in de steek. Maar ondanks dat kwam het overlijdensbericht toch nog onverwachts...

Herman is in 1977 lid geworden van carnavalsvereniging De Kaninefaaten en werd actief in diverse commissies. Na een onderbreking van een paar jaar werd hij in 1986 opnieuw lid. Direct trad hij toen als secretaris toe tot het bestuur. Die functie heeft Herman negen jaar, de maximale termijn, naar volle tevredenheid bekleed. Zijn organisatietalent kwam hierbij goed van pas. Zijn verslagen van vergaderingen waren altijd uitgebreid en van grote kwaliteit, waarbij een vrolijke noot niet ontbrak.

In 1988 is Herman gekozen tot 29e Prins der Kaninefaaten. In die tijd was hij amanuensis, technisch-onderwijsassistent, op College Leeuwenhorst. En als verwijzing naar die functie koos hij voor de prinsennaam Réaumur. Dat was een Franse natuurkundige uit de 17e eeuw. Samen met zijn vrouw Ger als prinses is Herman dat seizoen hét boegbeeld geweest van het carnaval in Noordwijkerhout.

In 1999 heeft Herman een punt achter zijn actieve carnavalscarrière gezet. Als senator bleef hij op enige afstand de activiteiten van de vereniging volgen. Hij was trouwe gast op de senioren middagen en altijd aanwezig bij de prinsverkiezingen. Daarnaast woonde hij met grote regelmaat de senaatsvergaderingen bij.

Maar op een gegeven moment verslechterde de gezondheid van Herman zienderogen. Het lukte niet meer om de Senaatsvergaderingen te volgen en ook de carnavalsactiviteiten werden hem te zwaar. Gelukkig was hij wel in staat om de jaarlijkse carnavalsavond in Munnekeweij bij te wonen. Hij genoot dan zichtbaar wanneer hij “zijn cluppie” in vol ornaat voor zich zag staan.

Wij verliezen in Herman een sympathiek en aimabel mens en een zeer gewaardeerd oud bestuurslid, oud-Prins en senator. Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij -met name als secretaris- voor de vereniging heeft gedaan en heeft betekend.

Wij wensen Ger, de kinderen, kleinkinderen en de overige familie heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

Dolf Hulspas, voorzitter Senaat der Kaninefaaten.
Frits Warmerdam, voorzitter carnavalsvereniging De Kaninefaaten.

EHBO Noordwijkerhout - In Memoriam Herman Leenderts:

Herman Leenderts werd op de jaarvergadering van maart 1977 als bestuurslid van de EHBO Noordwijkerhout gekozen en vervulde de functie van secretaris tot 23 maart 1979. Op 23 maart 1979 tot 6 April 1990 was hij voorzitter en in zijn periode als voorzitter werd ook het 50-jarig bestaan gevierd. Mede door zijn organisatorische deskundigheid is dit feest groots gevierd. 

Vele bekende landelijke en plaatselijke hulpverlenende verenigingen konden hun deskundigheid ten toon spreiden in een stand in de Schelft. Een groot succes met veel bezoekers was het resultaat. Een keurig verzorgd fotoalbum voor alle bestuursleden bij dit 50-jarig jubileum, was een kroon op dit feest. 

In die jaren dat Herman als amanuensis op Teylingen College Leeuwenhorst werkte vond hij ook dat studenten de praktische vaardigheden van de eerste hulp bijgebracht diende te worden en paste hij deze ook toe. In die 12 jaar als voorzitter was hij zeer actief en niets ontging hem, was hij nauw betrokken bij de praktijklessen die in die dagen mede door bestuursleden gegeven werden. Ook de vernieuwingen op het terrein van de eerste hulpverlening werden steeds nauwlettend toegepast.

Toen er in 1970 een nieuwe periode zich aandiende dat de theorie- en praktijklessen door een deskundig opgeleide instructeur gegeven moesten worden, benaderde hij mij als kaderinstructeur en medisch docent of ik die vanaf dat moment voor mijn rekening wilde nemen. Maar de praktijk wilde ik samen met de bestuursleden doen. Aangezien ik groot respect had voor de bestuursleden die jaren deze lessen hadden verzorgd en daardoor was er een soepele overgang gewaarborgd.

Nadat Herman had afscheid genomen als voorzitter van de vereniging en voor zijn vele verdienste tot erelid werd benoemd, heeft hij samen met Ger nog vele jaren de jaarvergaderingen trouw bezocht. Altijd nog belangstellend. Tot ze later samen besloten om hun oude dag in een appartement in Munnekeweij te betrekken, zodat mogelijke zorg in de toekomst gewaarborgd was.

Toen na verloop van tijd Herman zijn geheugen hem wat meer in de steek liet en wat meer zorg behoeftig werd was er de liefdevolle zorg van Gerda zijn vrouw en zijn dochters waren hem dagelijks steeds nabij. Toen ik op bezoek was heb ik gezien hoe liefdevol ze hem nabij waren. Ook als intermediair van de St. Victorparochie heeft hij vele diensten mee voorbereid en met nabestaanden geregeld. Ook wij samen zijn nog voorgegaan in uitvaartdiensten.

Familie en vrienden moeten verder met een lege plaats in hun kring. Ik wens hen in het gemis alle troost en sterkte, dat hij nu in Gods nabijheid zijn rust heeft gevonden. Dat hij ruste in vrede.

Instructeur Eerste Hulp
Oud voorzitter EHBO Noordwijkerhout
Piet Noordhuizen