Datum: 23-01-2022 - 10:37

27
sep
'18
Nieuwsbrief september 2018 KBO afd. De Zilk.
Geschreven door KBO afd. De Zilk

Nieuwsbrief september 2018 KBO afd. De Zilk.

De laatste knallen van het vuurwerk dreunden nog een beetje na toen op maandag 3 september de eerste KBO activiteit van het nieuwe seizoen startte: het klaverjassen in De Duinpan. Iedereen had het Informatieboekje goed gelezen, want de belangstelling in de eerste weken is best goed. Nieuw dit jaar is het Vrij Klaverjassen op de derde woensdag en de creatieve ochtend annex inloopochtend...

in Het Ateljee bij Annemarie op de eerste en derde vrijdag van de maand. Vorige keer was de belangstelling voor die inloopochtend al heel aardig. De tweede keer was het werken geblazen. Er waren weer ruim 10 mensen aanwezig en een groot gedeelte hiervan heeft 3D kaarten gemaakt. Volgens een van onze bestuursleden was dat nog niet zo makkelijk als van tevoren werd gedacht Het was gezellig en de koffie smaakte weer heerlijk. 

Bij het Vrij Klaverjassen konden we 12 kaarters welkom heten. Een leuke start. Sonja Verloop zorgde voor de indeling van de deelnemers en toen kon er gezellig worden geklaverjast. Na 3 rondjes kaarten en een hoop rekenwerk konden wij de dagwinnaar bekend maken. En voor de volgende maand hebben zich al een aantal personen aangemeld die de 1e keer helaas niet konden ivm andere afspraken.

Kaarsen maken.
Wij kondigen alvast aan dat Annemarie op vrijdag 7 december kaarsen wil gaan maken in het Ateljee. In de volgende nieuwsbrief kunt u met een strookje aangeven of u daarbij aanwezig wilt zijn. Maar denkt u alvast na, of u daar belangstelling voor heeft. Er zijn overigens wel materiaalkosten verbonden aan deze activiteit.

Leeftijdsgrens KBO lidmaatschap.
Het klinkt een beetje raar, maar strikt genomen is er geen leeftijdsgrens voor het lidmaatschap. De KBO is weliswaar bedoeld voor 55 jarigen en ouder, maar ook jongeren kunnen zich aanmelden. En dat kan interessant zijn ivm de collectiviteitskorting op de Ziektekostenverzekering. We hebben nu besloten om het lidmaatschap nu ook open te stellen voor jongeren, mits deze jongere een familiare relatie heeft met KBO lid. Om in aanmerking te komen voor de korting moeten alle betrokkenen ook daadwerkelijk lid zijn van de KBO.

Correctie op het informatieboekje.
In ons Activiteitenboekje staat vermeld dat het Bewegen op Muziek om 14:00 begint. Dat moet zijn 13:30. Helaas waren op de eerste middag enkele nieuwe geïnteresseerden een half uur te laat. Onze verontschuldiging daarvoor.

Het bestuur van de KBO afd. De Zilk.