Datum: 26-05-2020 - 14:24
    
18
sep
'18
Voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst. (5) (ledenvergadering VVSB en TV De Boekhorst akkoord met de plannen)
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst. (5) (ledenvergadering VVSB en TV De Boekhorst akkoord met de plannen)

Zoals u weet, heeft de gemeenteraad besloten Sportpark De Boekhorst her in te richten. Voordat voor u de nieuwe inrichting van de sportvelden zichtbaar is, moeten er vele voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Via deze vaste rubriek lichten wij regelmatig een aantal voorbereidende werkzaamheden toe. Dit keer: bestemmingsplan, bestek en krediet clubgebouwen...

Bestemmingsplan
In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Voor de herinrichting van het sportpark moest het bestemmingsplan worden aangepast. Dit is inmiddels gebeurd. Het nieuwe bestemmingsplan voor Sportpark De Boekhorst is onherroepelijk en op 8 augustus 2018 in werking getreden. U kunt het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0576.BP201700030-0003).

Bestek
Voor de uitvoering van de herinrichting van het sportveld moest er ook een bestek worden opgesteld. Hierin staat een volledige (technische) beschrijving van de werkzaamheden met planning en tekeningen. Ook het bestek is klaar. Hierdoor kan de aanbestedingsfase van start gaan.

Krediet bouw clubgebouwen
De gemeente zorgt voor de herinrichting van het sportpark. Dat betekent niet, dat de gemeente alle kosten betaalt. Met de sportverenigingen zijn afspraken gemaakt over hun bijdragen aan de herinrichting. De definitieve besluitvorming over het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van de clubgebouwen vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2018. Er is hard gewerkt aan de schetsontwerpen van de clubgebouwen van VVSB/Northa en van Tennisvereniging De Boekhorst. Deze schetsontwerpen worden aan de leden voorgelegd en daar waar nodig aangepast.

Tekst Gemeente Noordwijkerhout. (klik hier voor alle info van het project)

Ledenvergaderingen (Tekst redactie BON)
De ledenvergadering van Tennisvereniging de Boekhorst heeft op 10 september ingestemd met het bestuur over de overeenkomst met de Gemeente Noordwijkerhout over de reconstructie en financiering van tennisbanen en nieuwbouw clubhuis.

Tijdens de ledenvergadering van 17 september hebben leden van VVSB unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur rondom de financiering en eigen bijdrage van de club in de nieuwe accommodatie. De leden hebben goedkeuring gegeven voor het uitzetten van een lening via de Bank Nederlandse Gemeenten en een contributie verhoging vanaf het seizoen 2020.

Voorts wordt de financiering gesterkt door een beoogde verstrekking van certificaten en eigen opgebouwde liquide middelen van de vereniging. De getallen kunnen we in afstemming met de gemeente via de media nog niet openbaar maken. Ook een eerste ontwerpschets van de nieuwe accommodatie volgt later.

Klik hier voor de voortgang deel 4

Klik hier voor de voortgang deel 3.

Klik hier voor de voortgang deel 2.

Klik hier voor de voortgang deel 1.

Foto PR.