Datum: 16-05-2022 - 20:03
14
sep
'18
Mogelijk woonunits voor arbeidsmigranten in oude bollenschuur aan de Langevelderweg.
Geschreven door Redactie BON

Mogelijk woonunits voor arbeidsmigranten in oude bollenschuur aan de Langevelderweg.

De heer de Moor van NZLokaal stelde tijdens de commissievergadering van Ruimte en Wonen een rondvraag aan wethouder Bilars. Hij had een verontruste inwoner gesproken die vernomen had dat er bij de gemeente een aanvraag was ingediend voor de plaatsing van 50 units in de bekende oude bollenschuur van Ruigrok aan de Langevelderweg, dit voor het huisvesten van arbeidsmigranten ....

De heer de Moor vroeg zich af of deze aanvraag bij de wethouder al bekend was en zo ja of het college zich daar al over gebogen had. Wethouder Bilars gaf in zijn beantwoording aan dat de eigenaar het plan heeft opgevat om de vervallen bollenschuur van binnen en van buiten te gaan opknappen. Volgens de wethouder zijn er in de afgelopen jaren al heel veel plannen opgepakt, maar die ook tegelijkertijd weer gesneuveld zijn om het gebouw een andere bestemming te geven.

Bekend is nu bij de gemeente dat de eigenaar er opnieuw arbeidsmigranten in wil huisvesten en daartoe heeft de eigenaar onlangs een omgevingsvergunning voor aangevraagd. Het bestemmingsplan voldoet volgens de wethouder op dit moment niet helemaal, maar er zijn daar toch wel mogelijkheden voor. Deze aanvraag volgt op dit moment gewoon de normale procedure en komt vanzelf ter behandeling in de commissie- en gemeenteraadsvergadering terug; aldus wethouder Bilars.

De wethouder gaf ook aan dat het echte plan daarvoor met aantallen nog niet is ingediend, er is op dit moment alleen een omgevingsvergunning aangevraagd. De heer de Moor gaf de wethouder nog wel mee dat hij hoopte dat de communicatie met de omwonenden beter zou verlopen als destijds bij plaatsen van woonunits voor arbeidsmigranten op de Schippersvaartweg, wat volgens hem een hoop commotie veroorzaakte. Wethouder Bilars gaf aan dit gehoord en genoteerd te hebben.....

Foto Google Maps.