Datum: 30-06-2022 - 05:32
12
sep
'18
Zonnebloem Noordwijkerhout en de bloemendagen…. (foto's)
Geschreven door Zonnebloem Noordwijkerhout

Zonnebloem Noordwijkerhout en de bloemendagen…. (foto's)

Tijdens het afgelopen weekend was het weer de jaarlijkse Ziekendag, wat betekent dat er, vanuit de Nationale Vereniging de Zonnebloem, aandacht wordt geschonken aan de zieke medemens. De plaatselijke afdelingen van de Zonnebloem zijn vrij om hier op eigen wijze uiting aan te geven. In Noordwijkerhout zijn er rond dit weekend in september altijd een tweetal acties....

Zaterdag 8 september was er bij de Witte Kerk wederom een Zonnebloem tafel vol met bloeiende plantjes…niet voor de verkoop, maar voor een attentie naar een medemens. Ziek kan een mens op velerlei manieren zijn, letterlijk lichamelijk, maar ook geestelijk door wat voor oorzaak dan ook.

Voorbijgangers op straat werd gevraagd of zij in hun directe omgeving iemand kennen die, door ziekte in de meest ruime zin van het woord, wel een opkikkertje zou kunnen gebruiken. De tafel vol met heel veel plantjes ging leeg…… Bewoners van Noordwijkerhout gingen met een gratis ontvangen plantje van de Zonnebloemkraam, naar een medemens, even wat aandacht, even een opkikkertje in een zware, verdrietige of moeilijke situatie.

Maandag 10 september was het de beurt aan leerlingen van de basisschool. Dit jaar mochten 6 leerlingen uit groep 5 van de Prinsenhofschool assisteren bij het uitdelen van zonnebloemen in woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij. Door vrijwilligers werden de leerlingen van school opgehaald en werden zij ontvangen in de tuinkamer, waar diverse bewoners al aanwezig waren. Na een kort hartelijk welkom aan de vrijwilligers van de Zonnebloem en uiteraard aan de 3 jongens en 3 meisjes van de Prinsenhof, werd er verteld waarom zij daar deze ochtend waren….

Ziekendag, aandacht en zorg voor de zieke medemens en vandaag heel bijzonder de aandacht van deze kinderen voor de cliënten die zorg krijgen in het woonzorgcentrum. Vandaag een attentie in de vorm van een zonnebloem. Na deze woorden was er eerst tijd om gezellig met elkaar wat te drinken, alvorens werd overgegaan tot het uitdelen van de zonnebloemen.

Eerst in de tuinkamer, vervolgens naar het OCD, waar cliënten van buiten dagelijkse zorg genieten en daarna het verdere Munnekeweij door om bij de bewoners in hun appartement of in de huiskamers iedereen een fraaie zonnebloem te overhandigen. Het werd een leuke, ontwapenende en vooral ook dankbare gang door heel Munnekeweij.

Twee jaarlijkse acties, waarmee de Zonnebloem Afdeling Noordwijkerhout, de aandacht voor de medemens, die deze aandacht om wat voor reden dan ook nodig heeft, op bijzondere wijze vorm weet te geven en we er op die momenten even speciaal kunnen zijn voor elkaar!

Foto's Zonnebloem Noordwijkerhout.