Datum: 25-09-2020 - 17:24
10
sep
'18
Flink aantal straten in Noordwijkerhout op de schop. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Flink aantal straten in Noordwijkerhout op de schop. (foto's)

Het stond al in de planning voor dit najaar maar vanaf vandaag zijn de straten Dorpsringweg-Dorpsstraat-Havenstraat rondom De Witte Kerk en de Victoriberg op de schop gegaan. De uitvoering van groot onderhoud aan wegen en voetpaden van Reigerlaan, Zwaluwlaan, Koekoeklaan, Kievitshorn en Sperwerkroft zijn al eerder van start gegaan. De Victoriberg tussen de rotonde Gooweg en Kerkeland...

is toe aan onderhoud en krijgt de komende tijd een nieuwe inrichting. De snelheid gaat omlaag van 50 naar 30 km per uur en er worden verkeersdrempels en -plateaus aangelegd. Doel van de aanpassingen is de weg verkeersveiliger te maken zodat langzaam en gemotoriseerd verkeer beter samengaan. Tegelijk met het werk wordt ook een rioolleiding verlegd in het groen van de Dorpsstraat/Guldemondvaart naar de Guldemondsloot.

De werkzaamheden zijn op maandag 10 september van start gegaan en daardoor is vanaf deze dag de Victoriberg afgesloten voor al het doorgaand verkeer inclusief (brom-)fietsers. Vooruitlopend op de uitvoering is de aannemer afgelopen week al gestart met het verwijderen van groen/bomen en de voorbereiding voor het verleggen van een rioolleiding in het gazon tussen de Dorpsstraat en de Guldemondsloot.

Om de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken werkt de aannemer tijdens de reconstructie in een aantal fases. In de eerste week van december wordt met de laatste fase van de reconstructie begonnen, zodat alles voor de carnaval 2019 is afgerond.

Centrum rondom De Witte Kerk:
De gemeente Noordwijkerhout is bezig met de herinrichting van het dorpsplein. Op maandag 10 september is een start gemaakt met de herbestrating van het dorpsplein. Als eerste wordt het gebied tussen de Dorpsstraat en lunchroom Arthur (voor de Digros) voorzien van de nieuwe natuurstenen bestrating. Op het gedeelte waar geen natuursteen komt wordt het bestaande materiaal hergebruikt.

De fietsnietjes worden verplaatst naar de overkant bij de Digros. Langs het muurtje worden geen fietsnietjes geplaatst. De afvalbakken komen zoveel mogelijk in de buurt van de nieuwe bankjes op het muurtje. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, met de klok mee. Door hiervoor te kiezen kunnen de terrassen in elk geval tot 1 oktober open blijven. De verwachting is dat de werkzaamheden eind november zijn afgerond.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het beplantingsplan van het hof. Deze werkzaamheden worden tegelijk met de bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. Er is een verlichtingsplan voor de Witte Kerk opgesteld zodat de kerk mooi verlicht kan worden. Na afronding van deze werkzaamheden is de eerste fase van de centrumvisie gerealiseerd. Tekst Gemeente Noordwijkerhout.

Foto's BON.