Datum: 12-08-2022 - 16:24
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
04
sep
'18
Fusienieuws: Gemeenteraadsvergaderingen mogelijk toch in De Zilk, loket burgerzaken verhuist naar Via Antiqua.
Geschreven door Redactie BON

Fusienieuws: Gemeenteraadsvergaderingen mogelijk toch in De Zilk, loket burgerzaken verhuist naar Via Antiqua.

Op 11 juli werd door het College van B&W van Noordwijkerhout aan de Raadsgroep Fusie het voorstel gedaan om na de fusie de gemeenteraadsvergaderingen voor de komende vijf jaar in de bibliotheek van Noordwijkerhout te gaan houden. Aan het eind van de discussie werd, ondanks de hogere kosten voor verbouwing en uitplaatsing van de bibliotheek...

naar een leeg pand in het centrum van het dorp, voor deze optie gekozen en afgezien van een eerder voorstel om de Duinpan in De Zilk daarvoor te gaan gebruiken (klik hier voor het verslag van 11 juli).

De raadsleden konden tijdens het zomerreces hun gedachten nogmaals over het voorstel laten gaan want de beide gemeenteraden hebben nog geen definitief besluit genomen. Onlangs kregen de raadsleden (vertrouwelijk ivm een mogelijke aanbesteding van het werk) een begroting voorgeschoteld wat het verbouwingsvoorstel voor de keuze van de bibliotheek als vergaderlocatie werkelijk moet gaan kosten.

In een besloten bijeenkomst voor raadsleden van beide gemeenten van afgelopen week, gaf een meerderheid toch aan dat men de kosten veel te hoog vindt en de keuze, ondanks dat het niet centraal in de nieuwe Gemeente Noordwijk ligt, voor het eerdere voorstel gaat van een vergaderlocatie in de Duinpan in De Zilk. Het College van Noordwijkerhout wil, als initiatiefnemer van het voorstel, na deze afwijzing het onderwerp opnieuw bespreekbaar maken in de eigen Gemeenteraad om een nieuw voorstel voor te bereiden.

Het college ziet een verhuizing van de bibliotheek naar een leeg pand in het centrum een heel goed plan in verband met de grote leegstand in het dorp. Tevens wil men alle voors en tegens in vooral het kostenaspect beter inzichtelijk maken en hierdoor hoopt men toch een meerderheid te vinden voor de locatie van de bibliotheek.

Loket burgerzaken verhuist naar Via Antiqua.
Vanwege de fusie van de gemeente Noordwijk met de gemeente Noordwijkerhout zullen de beide gemeentehuizen samengevoegd moeten gaan worden. Door diverse oorzaken is het niet mogelijk gebleken om per 1 januari 2019 te beschikken over één gezamenlijk gemeentehuis voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Tot die tijd blijft de fusiegemeente gebruik maken van beide bestaande gemeentehuizen.

Wegens personele verschuivingen zullen vanaf oktober 2018 diverse verbouwingen uitgevoerd gaan worden, waardoor er geen plaats meer is voor loketten in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Om de inwoners van Noordwijkerhout goed te kunnen blijven bedienen zal er, vooralsnog voor de periode van vijf jaar, een loket worden geopend op de Via Antiqua 23 te Noordwijkerhout, waar ook het gezondheidscentrum gevestigd is.

Totdat de definitieve huisvesting van de nieuwe gemeente Noordwijk gerealiseerd is, kunnen burgers voor het aanvragen en afhalen van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen, het aanvragen van een VOG, eigen verklaringen en uittreksels van het BRP bij het loket aan de Via Antiqua 23 terecht. Voor de overige producten/diensten, waarvoor ondersteuning uit de backoffice vereist is, dienen burgers wel naar de locatie in Noordwijk te gaan waar de backoffice burgerzaken zal worden gevestigd.

De kosten van de verhuizing zijn vooralsnog begroot op maximaal € 15.000,-. Dit bedrag is niet opgenomen in de bouwkostenraming huisvesting fusiegemeente. De kosten zullen worden gedekt vanuit de post onvoorziene uitgaven Noordwijkerhout. Er zal door de gemeente nog een uitgebreide communicatie plaatsvinden om de burger goed te informeren over de verhuizing.

Foto BON.