Datum: 29-02-2020 - 01:35
  
30
aug
'18
Bewoners Victoriberg bezorgd om bomenkap. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Bewoners Victoriberg bezorgd om bomenkap. (foto's)

De Victoriberg tussen de rotonde Gooweg en Kerkeland is toe aan onderhoud en krijgt de komende tijd een nieuwe inrichting. De snelheid gaat omlaag van 50 naar 30 km per uur en er worden verkeersdrempels en -plateaus aangelegd. Doel van de aanpassingen is de weg verkeersveiliger te maken zodat langzaam en gemotoriseerd verkeer beter samengaan. Tegelijk met het werk....

wordt ook een rioolleiding verlegd in het groen van de Dorpsstraat/Guldemondvaart naar de Guldemondsloot. De werkzaamheden starten op maandag 10 september om 07:00 uur, daardoor is vanaf deze dag de Victoriberg afgesloten voor al het doorgaand verkeer inclusief (brom-)fietsers. Vooruitlopend op de uitvoering is de aannemer deze week al gestart met het verwijderen van groen/bomen en de voorbereiding voor het verleggen van een rioolleiding in het gazon tussen de Dorpsstraat en de Guldemondsloot.

Op de informatiebijeenkomst voor bewoners van de Victoriberg van afgelopen dinsdagavond gaven bewoners aan bezorgd te zijn over de groenvoorziening in de straat als de reconstructie is uitgevoerd. Al sinds 2015 is er in een zogeheten klankbordgroep met omwonenden overlegd hoe de Victoriberg eruit moet komen te zien. Zo uitvoerig met de klankbordgroep is gesproken over de reconstructie, zo karig bleek tijdens de informatiebijeenkomst over de groenvoorziening.

Er zijn deze week al een aantal bomen verwijderd die in de weg zouden staan om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en moeten er ook bomen sneuvelen om uniformiteit in de bomenstructuur aan te brengen. Zo moet de zichtlijn vanaf de rotonde met de Gooweg richting de Dorpsstraat worden verbeterd. Dat wil de gemeente bereiken met populieren die vrij uit kunnen groeien en niet ieder jaar gesnoeid hoeven te worden.

De klankbordgroep vreest dat de keuze voor uniformiteit betekent dat een bruine beuk en twee rode esdoorns er ook aan moeten geloven, terwijl daar geen aanleiding voor is want de bomen staan immers niet in de weg. Een ambtenaar van de gemeente gaf aan dat een aantal bomen weg moeten omdat die in slechte conditie zijn, maar alles wat waardevol is laat men staan. De gemeente bood zijn excuses aan dat er al bomen zijn gekapt zonder dat de omwonenden daarvan in kennis zijn gesteld. (Redactie BON: Waar hebben we dat meer gehoord?)

Om de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken werkt de aannemer tijdens de reconstructie in een aantal fases. In de eerste week van december wordt met de laatste fase van de reconstructie begonnen, zodat alles voor de carnaval 2019 is afgerond.

Ingezonden reactie: Verbaasd? Eigenlijk niet
Niets vermoedend stap ik ’s morgens de deur uit om naar het werk te gaan! Ook nietsvermoedend rij ik ’s avonds de Victoriberg op. Huhhh, wat is hier gebeurd? Ik knipper nog eens extra met mijn ogen. Het is toch niet waar? Er zijn bomen gekapt? Ja, er zijn bomen gekapt. Kaalslag noem ik dit! De keiharde realiteit voor de bewoners aan de Victoriberg. En nu komt het!

Al jaren zijn we als klankbordgroep met de gemeente in de weer om de Victoriberg overzichtelijker, mooier en vooral veiliger te maken. Tijdens het laatste overleg met de gemeente, waar we zelfs de plannen onder embargo konden inzien, is het behoud van het gemeenschappelijke groen aangekaart. Aanvullend is er door een van de leden van de klankbordgroep een e-mail opgesteld met daarin een pleidooi voor behoud en/of tijdelijke verplaatsing van bomen, maar kappen?

Even niets gehoord. Ongetwijfeld ingegeven door de zomervakantie, maar exact één dag voordat bewoners geïnformeerd zouden worden, is het kappen begonnen, ja zelfs hele jonge boompjes. De uitvoerder doet zijn werk en treft geen blaam, maar wat faalt de gemeente als opdrachtgever weer eens. En de wethouder maar zeggen ons serieus te nemen? Wanneer dit de voorbode is voor de toekomst! Op aandringen van NZLokaal zijn of worden er 500 bomen geplant maar op deze manier blijft er niets extra van dat groen over.

Wally Rodenburg.

Bron tekst Leidsch Dagblad. Foto's bomenkap PR.