Datum: 30-05-2020 - 02:10
21
aug
'18
Omgevingsdienst West-Holland voert grootschalige inventarisatie bedrijven uit.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Omgevingsdienst West-Holland voert grootschalige inventarisatie bedrijven uit.

Op dinsdag 28 augustus controleert Omgevingsdienst West-Holland zo’n 850 bedrijven binnen haar werkgebied. Tijdens deze inventarisatiedag bekijken de toezichthouders per bedrijf of deze onder milieuwetgeving vallen en bezoeken deze waar nodig. De economie draait goed, er vestigen zich veel nieuwe bedrijven. Deze nieuwe bedrijven vestigen zich regelmatig onder de radar van de gemeenten....

Daarmee onttrekken ze zich aan het toezicht van de Omgevingsdienst. Bedrijven die zich in een gemeente vestigen en onder de milieuwetgeving vallen, behoren zich meestal te melden bij de Omgevingsdienst. Als een bedrijf zich niet meldt, werkt dit concurrentievervalsend. De Omgevingsdienst kan deze bedrijven dan namelijk niet controleren op de regels uit de Wet milieubeheer, terwijl de dienst de gemelde bedrijven wel regelmatig controleert.

Werkwijze
De toezichthouders milieu van de Omgevingsdienst-West Holland houden een inventarisatie- en controleronde langs bedrijven in tien gemeenten in Holland Rijnland (Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorschoten en Zoeterwoude). De Omgevingsdienst voert deze taken op contractbasis uit of uit naam van deze gemeenten.

Hierbij kijkt de toezichthouder of het bedrijf op de locatie correct geregistreerd staat, of het onder de milieuwetgeving valt en bezoekt het bedrijf als dat nodig is. Mogelijk moeten ondernemers zich naderhand melden voor het Activiteitenbesluit of is een (extra) controle noodzakelijk. Ondernemers ontvangen in dat geval informatie van de toezichthouder. Bij afwezigheid krijgen zij de oproep om ontbrekende gegevens aan te leveren bij de Omgevingsdienst of om zich te melden.