Datum: 05-06-2020 - 18:18
20
aug
'18
Raad van State buigt zich opnieuw over een geschil met de Gemeente Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Raad van State buigt zich opnieuw over een geschil met de Gemeente Noordwijkerhout.

Opnieuw hebben inwoners van Noordwijkerhout hun heil bij de Raad van State gezocht, zij willen graag dat de hoogste bestuursrechter van ons land zich buigt zich over een geschil met de Gemeente Noordwijkerhout. Er loopt al een hoger beroep wat is aangespannen door een eigenaar van een bedrijfspand aan de Gieterij op industrieterrein Gravendam. De eigenaar is het....

niet eens met de opgelegde dwangsommen door de gemeente Noordwijkerhout. Klik hier voor het bericht.

Ook de volgende gang naar de Raad van State heeft een link met het industrietrein Gravendam, hierbij maken omwonenden van twee panden aan de ’s-Gravendamseweg bezwaar tegen het voornemen van de Gemeente Noordwijkerhout om het bestemmingsplan ter plaatse aan te passen. Hierbij is het de bedoeling dat aan de rand van industrieterrein Gravendam twee bedrijfswoningen worden omgezet naar een gewone woonbestemming.

Volgens de omwonenden zitten al jaren tientallen arbeidsmigranten in verschillende woningen op en rond het bedrijventerrein. Volgens het oude bestemmingsplan waren die panden bedrijfswoningen. Daar mocht je alleen in wonen als je een bedrijf op het perceel had. Je mocht er zeker geen appartementen voor tientallen arbeidsmigranten in maken. Maar de gemeente deed en doet daar ondanks de regelmatige overlast niets aan. De betreffende omwonenden geloven er niets van dat de gemeente gaat optreden tegen de illegale bewoning door arbeidsmigranten zodra de panden een woonbestemming hebben gekregen.

Volgens de gemeentewoordvoerster passen de woonbestemmingen in het beleid om gewone woningen te maken van voormalige bedrijfswoningen aan de rand van bedrijventerrein Gravendam. Bovendien hebben de eigenaren van de twee woningen volgens de gemeente een overeenkomst gesloten waarbij de acht woonappartementen zullen worden verwijderd en dat er per woning nog maar één gezin komt te wonen. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is zullen de huurders uit de appartementen gaan. De gemeente geeft ze daar nog wel een half jaar tot een jaar de tijd voor. De uitspraak volgt over enkele weken.

Bron Leidsch Dagblad.