Datum: 04-07-2020 - 07:27
17
aug
'18
Het College van B&W geeft antwoord op de vele vragen over de toekomst van het Pesthuis.
Geschreven door NZLokaal

Het College van B&W geeft antwoord op de vele vragen over de toekomst van het Pesthuis.

De afgelopen weken zijn in de media, waaronder op Blik Op Noordwijkerhout, diverse publicaties verschenen over de herontwikkeling van het Pesthuis op het Bavo-terrein. Op 25 juli verscheen er op BON een bericht dat er een kink in de kabel leek te zijn in het een goede bestemming geven aan het gemeentelijk monument het Pesthuis. Stichting Carnaval der Dieren, onder leiding...

van voorzitter Alphons Morssink, heeft in opdracht van de Gemeente Noordwijkerhout daarvoor de mogelijkheden voor gezamenlijk gebruik (Kinderboerderij De Dierenhoeve, Carnavalsvereniging De Keiebijters, Kinderopvang De Boomgaard) van het Pesthuis onderzocht. Dat resulteerde in een uitgewerkt businessplan voor een ‘sociaal maatschappelijk cultureel centrum en landschapspark’ in en rondom het Pesthuis op het voormalige Bavo-terrein.

Keiebijters en Dierenhoeve zouden gezamenlijk het Pesthuis als clubhuis gaan gebruiken, met in een aangebouwde vleugel kinderopvang De Boomgaard. Verder zou de Engelse tuin naast het gebouw in oude staat worden teruggebracht en moest in de tuin ook een dierenweide komen. Maar het plan lijkt volledig van de baan te zijn, gaf voorzitter Alfons Mossink op 25 juli in het bericht aan.

De Dierenhoeve heeft een eigen plan gemaakt (klik hier voor het plan van de Dierenhoeve) en na een gesprek op het gemeentehuis blijkt dat de Keiebijters en De Boomgaard daar geen rol in spelen. Het bestuur van de Dierenhoeve heeft aangegeven dat zij een samenwerking met deze twee partners niet zien zitten en hun eigen plan ten uitvoer willen brengen.

Hiermee wordt dan ook een streep gezet voor een mogelijke huisvesting van de De Keiebijters, want het Bavo-terrein wordt de komende jaren omgetoverd tot een woonwijk en daarmee is er dan ook geen plaats meer om de carnavalsactiviteiten van de Keiebijters na 53 jaar voort te zetten; aldus de Keiebijters.

* NZLokaal stelde daarop schriftelijke vragen aan het College van B&W over de nu ontstane situatie rondom het Pesthuis. Het College heeft daar nu antwoord op gegeven en de vragen en antwoorden kunt hieronder lezen.

* Ook heeft het college een antwoord (klik hier voor de beantwoording) gegeven op de brief van voorzitter Alphons Morssink van Stichting Carnaval der Dieren die in de brief (klik hier voor de brief) een reactie gaf op het mogelijk uitsluiten van de Keiebijters en de Boomgaard bij de toekomst van het Pesthuis.

* Tevens is er door het college een brief (klik hier voor de brief) gestuurd aan de leden van de gemeenteraad waarbij men een uitleg geeft over de herontwikkeling van het Pesthuis en de stand van zaken daarbij.

Vragen NZLokaal aan het college van B&W van Noordwijkerhout:

1. Kan het College aangeven, waarom bij de verdere planvorming afscheid is genomen van de Keiebijters en een mogelijke huisvesting voor kinderopvang?
Antwoord: De Stichting Carnaval der Dieren i.o., waarin de Keiebijters en een kinderopvang zijn vertegenwoordigd, biedt in de huidige situatie geen plan aan dat voldoet aan de uitgangspunten voor de herontwikkeling van 't Pesthuis, Het college heeft geen afscheid genomen van de Keiebijters. Het college neemt de wens van de Keiebijters voor een eigen locatie serieus en zal op korte termijn met hen in gesprek gaan. Initiatieven tot mogelijke huisvesting van kinderopvang zien we graag tegemoet.

2. Kan het College aangeven, waarom niet inhoudelijk is gereageerd op het ondernemingsplan van de Stichting Carnaval der Dieren?
Antwoord: Op het businessplan van de stichting is wel ambtelijk gereageerd, waarbij de Stichting herhaaldelijk is gevraagd om de ontbrekende schakels nader in te vullen.

3. Vanaf wanneer was het College bekend met het feit, dat de Dierenhoeve niet meer deelnam aan de planvorming van de Stichting Carnaval der Dieren?
Antwoord: Dit werd het college duidelijk op 6 juni jl. Dit gebeurde na de presentatie van het conceptrapport door ORD-ID, waarin de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van de Dierenhoeve werden gepresenteerd. Bij de presentatie waren twee wethouders aanwezig.

4. Wordt nu prioriteit gegeven aan de verdere planvorming rond de Dierenhoeve? Zo ja, zijn daar objectieve redenen voor?
Antwoord: Het college neemt op korte termijn hierover een besluit. De situatie is nu dat er twee initiatieven liggen waarbij het gebruikmaken van 't Pesthuis een rol speelt. Niet allebei de initiatieven voorzien in het meedoen van de Dierenhoeve. Ja, er dient prioriteit te worden gegeven aan de planvorming rond de Dierenhoeve. Voor de realisatie van de bouwplannen op het Bavo-terrein zal de Dierenhoeve moeten verhuizen. De planning van de inrichting van de nieuwe locatie en de verhuizing moet de woningbouwplannen niet in de weg staan.

5. Vanaf wanneer en op wiens initiatief was er sprake van alternatieve planvorming rond de Dierenhoeve?
Antwoord: Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van de Dierenhoeve heeft de Dierenhoeve onlangs de krachten gebundeld met twee commerciële partijen met sociaal-maatschappelijke doelstellingen. Ze hebben het college formeel het rapport naar de toekomstmogelijkheden
aangeboden en laten weten een businessplan te gaan maken dat mogelijkerwijs in ieder geval voldoet aan de randvoorwaarden voor de herontwikkeling van 't Pesthuis en voorziet in de voortzetting van de activiteiten van de Dierenhoeve op het Bavo-terrein. Ze hebben laten weten het plan op korte termijn aan te bieden aan het gemeentebestuur.

6. Waarom werd de voorzitter van de Stichting Carnaval der Dieren daarover niet (eerder) geïnformeerd?
Antwoord: Het college was niet op de hoogte van het feit dat er slecht contact was tussen de voorzitters van Stichting Carnaval der Dieren i.o. en de Dierenhoeve. Dit kwam naar voren in een gesprek tussen de partijen, dat op verzoek van de wethouder door de gemeente is gearrangeerd op 28 juni jl.

7. Is er sprake geweest van vertrouwelijk overleg tussen de wethouder en de voorzitter van de Dierenhoeve over deze kwestie?
Antwoord: Nee

8. Is er sprake geweest van een voorkeursbehandeling van de Dierenhoeve ten koste van andere partijen?
Antwoord: Nee. Vanuit de rol die de gemeente vervult en de verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het Bavo-terrein, zijn alle initiatieven die toe nu toe zijn ontplooid gefaciliteerd en op hun merites beoordeeld. Het is aan de initiatiefnemers zelf om de plannen verder tot ontwikkeling te brengen.

9. Is het College van mening, dat er hier bovenal integer gehandeld is, gezien de rol van de voorzitter van de Dierenhoeve en haar lidmaatschap van de gemeenteraad voor dezelfde partij als de betrokken wethouder?
Antwoord: Ja. Dit zijn twee afzonderlijke rollen van mevr. Warmerdam die nadrukkelijk zijn gescheiden. We hebben geen signalen ontvangen dat er niet integer zou zijn gehandeld. Het is inherent aan het leven in een kleine gemeenschap dat sommige betrokken inwoners meerdere functies moeten
vervullen en integer met de uitoefening ervan omgaan. Ook in onze gemeente zijn er meerdere voorbeelden te noemen.

11. Welke waarborgen zijn er geschapen voor een integere besluitvorming, gezien de betrokkenheid van de voorzitter van de Dierenhoeve, tevens lid van de gemeenteraad voor dezelfde partij als de wethouder die dit onderwerp onder behandeling heeft?
Antwoord: In dit project zijn twee wethouders verantwoordelijk. De ontwikkeling van de sociaal-maatschappelijke functie (w.o. de Dierenhoeve) maakt deel uit van de portefeuille van wethouder Gotink. Wethouder de Jong is verantwoordelijk voor de ruimtelijke aspecten in dit project. Het college als
geheel neemt besluiten.

Eerdere publicaties over dit onderwerp:

Keiebijters hopen dat de Noordwijkerhoutse politiek ingrijpt. 28-06-2018

Keiebijters en Boomgaard ondanks indienen van 'Pesthuis' businessplan na 10 jaar toch met lege handen? 25-06-2018 

Stichting 'Carnaval der Dieren' klaar om een herbestemming te geven aan het Pesthuis. ... 15-05-2018

Foto BON.