Datum: 12-08-2020 - 02:31
18
jul
'18
Informatie voor nieuwe of bestaande politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezing.
Geschreven door Gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Informatie voor nieuwe of bestaande politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezing.

Op woensdag 21 november 2018 worden de 27 leden van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk gekozen. Uiterlijk 27 augustus moeten politieke partijen hiervoor de aanduiding (naam) waarmee zij willen meedoen laten registeren bij het centraal stembureau. Deze naam wordt op de kandidatenlijst vermeld. Het verzoek tot registratie... 

kan schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau van de gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk. Politieke partijen waarvan de aanduiding al voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal of provinciale staten van Zuid-Holland is geregistreerd, hoeven dit niet opnieuw te doen. Zij kunnen gebruik maken van de aanduiding die is geregistreerd bij dat betreffende centraal stembureau. Voor meer informatie zie het artikel registreren aanduiding.

Kandidaatstelling.
Op maandag 8 oktober 2018 moeten politieke partijen hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau. De lijst moet tussen 9:00 uur en 17:00 uur worden ingeleverd door een kiesgerechtigde inwoner van Noordwijk of Noordwijkerhout. Als de kandidatenlijst niet tijdig is ingeleverd kan de politieke partij niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Brochure politieke partijen.
In de brochure voor politieke partijen is beknopte informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Noordwijk op 21 november 2018.

Lijstnummering.
De nummering van de kandidatenlijsten wijkt af van de regeling bij gewone gemeenteraadsverkiezingen. Eerst worden de lijsten van de partijen genummerd die al zitting hebben in de raad van de organiserende gemeente. Dit gebeurt in volgorde van het bij de laatst gehouden verkiezing behaalde aantal stemmen. Vervolgens wordt de nummering voor de overige lijsten door loting bepaald

Foto BON.