05
jul
'18
Marc Cramer verlaat VVD-fractie en gaat zelfstandig verder met 'Groep Doen'.
Geschreven door VVD Noordwijk/Noordwijkerhout

Marc Cramer verlaat VVD-fractie en gaat zelfstandig verder met 'Groep Doen'.

Op donderdag 5 juli maken de fractie van de VVD Noordwijkerhout en Marc Cramer bekend met elkaar te breken. De aanleiding hierin ligt in het feit dat Marc Cramer zich, naast zijn raadswerkzaamheden voor de VVD, ook al enige tijd achter de schermen inzet voor Puur Noordwijk. De VVD-fractie kan niet leven met deze belangenverstrengeling en heeft, in goede samenspraak met Marc Cramer...

besloten afscheid van elkaar te nemen. Fractievoorzitter Hans Knapp: “Wij danken Marc voor een jarenlange prettige samenwerking. Hij heeft zich altijd vol ingezet voor het liberale Noordwijkerhoutse belang. Daar danken wij hem ontzettend voor. Het is zijn goed recht zich de komende periode voor een lokale Noordwijkse partij te willen inzetten. Wij wensen hem daar veel succes bij. Het is fijn dat Marc heeft toegezegd de coalitie de komende maanden te blijven steunen.”

Als kritische kanttekening wil de VVD aanstippen dat zij het teleurstellend vindt dat Marc Cramer ervoor kiest onder de naam ‘Groep DOEN’ verder te gaan. Marc Cramer weet dat de ondertitel van de campagne van de Noordwijkse VVD ‘Kies voor DOEN!’ is, zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 24 april jongstleden, waarbij hij aanwezig was. Met zijn naamkeuze probeert hij bewust verwarring te zaaien en te profiteren van de campagne-uitingen van de VVD.

Het zou hem sieren hiervan af te zien, uit respect voor elkaar en in lijn met het Gentleman’s Agreement dat alle partijen met elkaar aan het afstemmen zijn richting de verkiezingen. De VVD acht de keuze bovendien strijdig met artikel G 3.4b en G 3.4c van de Kieswet, waarin staat dat de keuze voor een naam of aanduiding geen verwarring met andere, reeds geregistreerde partijen, mag veroorzaken, of anderszins misleidend voor de kiezer mag zijn. 

Marc Cramer stond in 2014 voor de VVD Noordwijkerhout op plek 4 en haalde destijds 23 voorkeursstemmen. Voor de verkiezingen op 21 november 2018 was reeds besloten dat Marc Cramer niet op de kieslijst zou staan. Het hierboven beschreven besluit heeft dan ook geen gevolgen voor de kandidatenlijst zoals deze door de Noordwijkse VVD vorige maand naar buiten is gebracht.

Persbericht VVD Noordwijk/Noordwijkerhout. Titel en foto redactie BON.