Datum: 07-06-2020 - 05:42
03
jul
'18
Pandeigenaren Bedrijvenpark Gravendam in meerderheid tegen ondernemersfonds.
Geschreven door Coöperatie Bedrijvenpark Gravendam

Pandeigenaren Bedrijvenpark Gravendam in meerderheid tegen ondernemersfonds.

In Noordwijkerhout komen ondernemers dit jaar voor de keuze te staan of zij voor of tegen een ondernemersfonds zijn. In Noordwijk is sinds vorig jaar een gemeentebreed verplicht ondernemersfonds en na de beoogde fusie zou er overeenstemming moeten komen of het ondernemersfonds voor de gehele nieuwe gemeente gaat gelden of dat het ondernemersfonds wordt stopgezet...

Om u een indruk te geven over de grootte van het ondernemersfonds voor Noordwijkerhout, het is de bedoeling dat alleen al in Noordwijkerhout een bedrag van € 250.000 per jaar aan verplichte OZB verhoging bij alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen wordt opgelegd. Niet alleen ondernemers zullen dus aanslagen krijgen, maar ook particulieren met zakelijke panden. Men is van plan om € 50 per € 100.000 WOZ waarde op te leggen, wat neerkomt op een verhoging van 29% voor eigenaren en 34% voor gebruikers.

Omdat het dus nogal ingrijpend is heeft Coöperatie Bedrijvenpark Gravendam op Gravendam vorige week een draagvlakmeting gehouden onder haar leden. Dit betreft ca. 80 eigenaren van ruim 160 bedrijfspanden op Gravendam. De uitkomst laat weinig twijfel over hoe de eigenaren denken over een ondernemersfonds.

Ruim 82 % van de leden heeft meegedaan aan de stemming en daarvan is 97,6 % tegen een ondernemersfonds. Dat ondernemers dus graag een ondernemersfonds zouden willen hebben, blijkt dus een fabeltje te zijn. Overigens hebben meerdere leden aangegeven dat zij een BIZ (Bedrijven Investeringszone) als alternatief wel zien zitten.

Gezien de overduidelijke uitkomst doet Coöperatie Bedrijvenpark Gravendam een dringende oproep aan de politiek om af te zien van een ondernemersfonds. Ondernemers willen dit niet en gezien alle problemen bij de ondernemersfondsen in Lisse, Sassenheim en Noordwijk moet de gemeente dit ook niet willen.

Tekst: Coöperatie Bedrijvenpark Gravendam.  (Betreft niet de Ondernemersvereniging Gravendam) 

Foto BON.