Datum: 02-07-2020 - 11:44
29
jun
'18
Een goede beoordeling voor Woningstichting Sint Antonius van Padua in visitatierapport woningcorporaties.
Geschreven door Woningstichting Sint Antonius van Padua

Een goede beoordeling voor Woningstichting Sint Antonius van Padua in visitatierapport woningcorporaties.

Op maandag 25 juni vond de belanghouders- bijeenkomst plaats van woningstichting Sint Antonius van Padua. De 40 aanwezige belanghouders vertegenwoordigen verschillende organisaties die meedenken en meewerken aan goed wonen in Noordwijkerhout. Allereerst werd de uitkomst van een zogenaamd visitatierapport (2014-2017) gepresenteerd..

Een visitatie is een wettelijk vastgelegde manier voor het beoordelen van de prestaties van een woningcorporatie. Er wordt gekeken of een corporatie haar plannen waar maakt, financieel gezond is, een goede relatie heeft met belanghouders en of er sprake is van degelijk bestuur van de corporatie. Padua heeft op alle vlakken een mooie, ruim voldoende beoordeling gekregen.

De visitatiecommissie prees de woningstichting met name omdat zij tijdens de crisis heeft doorgebouwd en een koploperspositie heeft op het vlak van verduurzamen. Woningcorporaties moeten in 2020 hun woningen gemiddeld op energie label B hebben. De woningstichting Sint Antonius van Padua heeft dat nu al voor elkaar! Ook de besturing van de woningcorporatie vindt de commissie dik in orde.

De belanghouders van Padua geven verder hoge scores voor de samenwerking. Zij ervaren de woningstichting als betrouwbaar, betrokken en laagdrempelig. Verder vindt de visitatiecommissie het opvallend dat ondanks de heffingen en crisis de financiële gezondheid van de corporatie nieuwbouw ook in de toekomst mogelijk maakt. Verder werd aangestipt dat de werving van de nieuwe bestuurder zeer degelijk is aangepakt met nauwe betrokkenheid van de huurdersstichting en de organisatie.

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Volgens de visitatiecommissie zou de woningstichting meer moeten communiceren over haar prestaties richting de regio en overheid. De huidige bestuurder moet doorpakken op het professionaliseren van de werkorganisatie. Verder moet goed uitgedacht worden hoe de woningstichting toekomstbestendig kan blijven door strategische samenwerking te verkennen. Dit moet nadrukkelijk een volkshuisvestelijke meerwaarde kennen. De gemeentelijke fusie vraagt daarnaast om het mede ontwikkelen van goed volkshuisvestingsbeleid voor de kernen.

Na deze terugblik volgde een vooruitblik waarbij de aanwezigen via een prikkelende presentatie over toekomstwensen van huurders met elkaar in gesprek gingen over de verwachtingen van de woningstichting. Merlien Welzijn, bestuurder: “De complimenten zijn vooral voor de vorige bestuurder en mijn huidige collega’s. Het is mijn taak om zonder verlies van datgene wat goed gaat de benodigde verbeteringen te realiseren. Daar heb ik enorm veel zin in. De goede samenwerking met de betrokken belanghouders van deze mooie woningstichting hebben we bij de huidige en toekomstige uitdagingen hard bij nodig.”