Datum: 18-01-2022 - 17:51
29
jun
'18
Gemeente Noordwijkerhout op verzoek van NZLokaal aan de slag met hoge nood.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Gemeente Noordwijkerhout op verzoek van NZLokaal aan de slag met hoge nood.

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei werd door mevrouw Meiland van NZLokaal een motie ingediend waarin wordt geconstateerd dat er binnen de winkelgebieden van Noordwijkerhout geen, althans onvoldoende, openbare of opengestelde volledig (rolstoel)toegankelijke toiletvoorzieningen aanwezig zijn. Dit is met name een probleem voor mensen...

die wat vaker naar het toilet moeten, zoals buik- en blaas patiënten. Een gevolg hiervan is dat deze groep mensen vaak of helemaal niet meer (in het winkelgebied) naar buiten durven. Uiteraard vindt ook de Gemeente Noordwijkerhout dit onwenselijk. Een oplossing hiervoor kan zijn alle toiletten in gemeentelijke gebouwen, horecavoorzieningen, winkels en supermarkten open te stellen voor passanten. 

De HogeNood App biedt deze mogelijkheid en is volgens de Maag Lever Darm Stichting op dit moment de meest betrouwbare bron van locatie en aantal toiletten. Bij de HogeNood-app kunnen alle toiletlocaties worden geregistreerd, en vervolgens (her)kenbaar worden gemaakt door de ingang van deze locaties te voorzien van een daarbij horende sticker.

De motie werd door NZLokaal dezelfde gemeenteraadsvergadering voorlopig weer ingetrokken omdat wethouder Gotink informatie ging inwinnen bij gemeenten die al ervaring hebben met het aanpakken van dit probleem en hij daarna met een voorstel naar de raad zou komen. Dit voorstel werd afgelopen donderdagavond besproken in de commissievergadering van Samenlevingszaken en kon op uiteindelijk op brede steun rekenen van alle partijen.

Aanpak gemeente Noordwijkerhout:
* De toiletten in de hal van het gemeentehuis Noordwijkerhout zijn per direct openbaar beschikbaar en aangemeld via de HogeNood-app, die toiletten werden overigens al gebruikt door bezoekers van de bibliotheek en van het gemeentehuis. 
* De gemeente gaat in overleg treden met de Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging (NOV) om het initiatief aan hen te presenteren, hen te enthousiasmeren en de ondernemers te vragen hun toiletlocaties openbaar beschikbaar te stellen via de HogeNood-app. Het is voorts aan de (aangesloten) ondernemers zelf om er mee aan de slag te gaan.
* De resultaten gaat men kenbaar maken aan inwoners door een bericht op (sociale) media te plaatsen waarin het initiatief wordt toegelicht en de toiletlocaties via sociale media, de Hogenood App en stikkers op de deuren worden weergeven.
* De commissieleden zullen schriftelijk op de hoogte worden gehouden over het verder verloop van de ontwikkelingen.

Op verzoek van de commissieleden gaat de wethouder ook in overleg met Munnekeweij, Puyckendam en Raamwerk, met de vraag of ook zij hun toiletten beschikbaar willen stellen voor de hoge nood. 

In Noordwijkerhout zijn op dit moment 4 locaties en in De Zilk is er 1 locatie beschikbaar met een openbare toiletvoorziening, die ook aangemeld zijn bij de HogeNood App. In het gemeentehuis, de Vomar Supermarkt in de Victorwijk, het Esso tankstation aan de 's Gravendamseweg en in De Zilk bij Speeltuin De Duinrand, deze zijn allemaal beschikbaar tijdens openingstijden. Er is tevens een openbaar urinoir beschikbaar op de Zeestraat bij evenementen in het centrum van het dorp.

Foto website HogeNood App