Datum: 23-02-2020 - 09:50
  
22
jun
'18
Na het Bavo-terrein nu ook meldingen van diefstal en vernielingen in de wijk Zeeburg.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Na het Bavo-terrein nu ook meldingen van diefstal en vernielingen in de wijk Zeeburg.

Afgelopen zondag was het weer eens raak op het Bavo-terrein, in de bosschage tegenover Kinderboerderij De Dierenhoeve werd er door jongeren een flinke brand gesticht. Volgens vrijwilligers van de Dierenhoeve blijkt dit uit beelden van de drie beveiligingscamera's die sinds kort ter beveiliging geplaatst zijn bij de kinderboerderij (zie bericht van Omroep West). Helaas...

is deze brand niet het eerste incident in de afgelopen tijd waar de boerderij mee te maken kreeg. Al eerder werd op de Dierenhoeve de kluis met inhoud gestolen, was er een diefstal van twee bos- grasmaaiers, werden alle terrasstoelen op een grote hoop gegooid en in de fik gestoken en is er regelmatig sprake van grote en kleine vernielingen op het terrein van de Dierenhoeve. De politie heeft de laatste brand ook weer in onderzoek genomen en houdt de afgelopen tijd al extra surveillance op het Bavo-terrein.

In de commissievergadering van BAM op donderdagavond kwam het onderwerp van diefstal en vernielingen opnieuw ter sprake, maar nu komen de klachten ook uit de wijk Zeeburg. De heer Janson van de PvdA gaf in de rondvraag aan dat zijn fractie klachten van overlast had ontvangen van een bewoner in de wijk Zeeburg. Volgens deze bewoner loopt het op dit moment de spuigaten uit met diefstal van scooters en fietsen en vernielingen, met name rondom het park in het midden van deze wijk.

De bewoner had verder aangegeven dat er volgens hem de afgelopen maand maar liefst 6 incidenten van diefstal en vernielingen zich hadden voorgedaan, hierbij gaf hij ook aan dat er maar zelden aangifte gedaan wordt van dit soort zaken bij de politie. Reden hiervoor zou zijn de omslachtige manier van aangifte doen via het internet, maar ook zou de aangiftetelefoon regelmatig onbereikbaar zijn of lange wachttijden zijn om aangifte te doen. Dit zorgt er volgens hem voor dat mensen geen aangifte meer doen en er dus ook niks met de overlast gedaan wordt.

Tevens constateert dezelfde bewoner dat er sprake is van een waterbed-effect, door meer politiecontroles op het Bavo-terrein zou de overlast van jongeren zich onder andere verplaatsen naar de wijk Zeeburg. De vraag van de inwoner en de PvdA is dan ook aan de burgemeester, die veiligheidszaken in zijn portefeuille heeft, of de overlast en de slechte bereikbaarheid van aangifte doen bij hem en de politie bekend is.

Burgemeester Goedhart gaf in zijn beantwoording aan dat de overlast van in Zeeburg bij hem niet bekend is, ook in het politieoverleg met de burgemeester van de afgelopen week kwam de mogelijke jeugdoverlast in Zeeburg niet aan de orde. Wel waren volgens de burgemeester de haast ziekelijke vernielingen op het Bavo-terrein en bij de Dierenhoeve aan de orde gekomen.

Dat het probleem van de overlast in Zeeburg niet bij de politie en burgemeester bekend is kan te maken hebben met niet doen van aangifte en dan wordt het lastig voor de politie om een helder beeld te krijgen van de problemen; aldus de burgemeester. Ook de slechte bereikbaarheid van de aangiftetelefoon was bij de burgemeester niet bekend. Hij neemt de zaak op korte termijn in overleg met de politie in onderzoek en indien nodig zal hij de politie vragen om ook extra surveillance in de wijk Zeeburg.

Luchtfoto BON.