Datum: 25-01-2022 - 15:50

21
jun
'18
Fietspad langs nieuwe verbindingsweg Langevelderweg-Herenweg kan niet verplaatst worden, mogelijke aanleg van geluidswal.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Fietspad langs nieuwe verbindingsweg Langevelderweg-Herenweg kan niet verplaatst worden, mogelijke aanleg van geluidswal.

U heeft eerder via BON kunnen vernemen dat er al werkzaamheden hebben plaatsgevonden voor de aanleg van de bouwweg tussen de Langevelderweg en de Herenweg. Tegelijkertijd werd er ook een start gemaakt met de herinrichting van Sportpark De Boekhorst en de uiteindelijke aanleg van een verbindingsweg tussen de ...

Langevelderweg en de Herenweg. De aanleg van deze verbindingsweg is noodzakelijk voor een goede verkeersafwikkeling van de woningbouwontwikkeling op het BAVO-terrein. De komende weken kunt u zien, dat er iets gaat gebeuren op het huidige Sportpark De Boekhorst. Het achterste veld (veld 6 linksachter naast de sloot) wordt tijdelijk verschoven in de richting van de Troelstralaan. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn ook nodig in verband met de aanleg van de verbindingsweg.

Wethouder Bilars gaf in de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond aan dat hij zich heel goed kon indenken dat de omwonenden helemaal niet blij zijn met de komst van deze weg, tot nu toe was er uitsluitend een wandelpad en nu komt er ineens een druk bereden weg aan hun voor- en achterdeur. De gemeente is dan ook al een tijdje in gesprek met deze omwonenden om te kijken hoe de (geluids)overlast, als de weg eenmaal in gebruik wordt genomen, zoveel mogelijk voor hen beperkt zal blijven.

Vooral met betrekking tot de geluidsoverlast van het langs rijdende verkeer moeten er volgens de omwonenden maatregelen genomen worden. De gesprekken tussen de omwonenden en gemeente gaan over het eventueel plaatsen van een (groene) geluidswal (net als langs de N206). De vraag is natuurlijk hoe lang en hoe hoog (mogelijk wel 4 meter) moet deze dan worden en daar gaan onder meer deze gesprekken over.

Een voorstel van de omwonenden was ook om het fietspad, wat langs de verbindingsweg aan de kant van het sportpark moet komen te liggen, deze te verplaatsen naar de andere kant langs de woningen van de omwonenden. Dit zal dan volgens de bewoners tot minder overlast voor hen zorgen omdat de weg dan weer iets verder van hun woning af komt te liggen. 

Tijdens de commissievergadering gaf wethouder Bilars over dit voorstel aan dat na onderzoek het verplaatsen van het fietspad naar de andere kant langs de woningen geen optie is. Volgens de wethouder zou de weg dan vlak langs de ballenvangers van het sportpark komen en dat is volgens deskundigen een onwenselijke en onmogelijke situatie.

De gesprekken over de eventuele aanleg van een geluidswal en geluidsisolerende aanpassingen aan de woningen vinden op dit moment nog steeds plaats.