Datum: 03-12-2021 - 04:38

   

15
jun
'18
College wil bibliotheekservicepunt in De Zilk continueren.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College wil bibliotheekservicepunt in De Zilk continueren.

Op 3 oktober 2016 werd als vervanging van de toenmalige Bibliobus, een nieuw vast bibliotheek- servicepunt in De Zilk feestelijk geopend. Het servicepunt is gevestigd in het gebouw van Basisschool De Egelantier en Kinderopvang De Palmboom aan de Hafkenscheidtlaan. Bij de start werd afgesproken dat na een jaar er een evaluatie zou plaatsvinden...

en deze is onlangs door het College van B&W bekend gemaakt en zal worden besproken in de Commissievergadering Samenlevingszaken van 28 juni. 

De Bibliobus De Zilk werd in 2016 vervangen door een vast bibliotheekservicepunt in de De Egelantier wegens het destijds sterk dalend gebruik van de Bibliobus. Uit de evaluatie blijkt nu dat het servicepunt er in geslaagd is om de sterke daling van het aantal leden tegen te gaan en het gebruik van de bibliotheekvoorziening te stimuleren, met name onder de jeugdige inwoners van De Zilk.

In het evaluatierapport zijn de volgende resultaten geformuleerd:
- Gemiddeld zijn er 35 bezoekers per openstelling.

- Het ledenaantal stabiliseert sinds de opening van het servicepunt.

- Er is een daling te zien in het gemiddelde aantal bezoekers en uitleningen. De daling sinds 2016 gaat echter minder snel ten opzichte van de periode 2012-2015 en lijkt zich te stabiliseren.

- Zowel Basisschool De Egelantier en Kinderopvang De Palmboom hebben een instellingsabonnement waarmee ze gebruik maken van het servicepunt. Met Kinderopvang De Palmboom is tevens een samenwerking opgezet buiten de vaste openingsmiddagen van het servicepunt.

- Voor de volwassenen leden is het mogelijk gemaakt om online boeken te reserveren en deze vervolgens op te halen en in te leveren bij het servicepunt. Van deze mogelijkheid wordt in toenemende mate gebruik gemaakt (20 reserveringen per maand in 2016, 40 reserveringen per maand in 2017).

Het gerealiseerde vaste servicepunt heeft volgens het college zijn doelstellingen behaald om een laagdrempelige vaste bibliotheek voorziening te realiseren, gericht op de jeugd en toegankelijk voor alle inwoners van De Zilk. Met de goede uitkomsten uit de evaluatie stelt het College van B&W aan de gemeenteraad dan ook voor, om de exploitatie (kosten € 17.680,- per jaar) van het bibliotheekservicepunt De Zilk door de Bibliotheek Bollenstreek te continueren.

Foto BON > opening bibliotheekservicepunt 2016.