Datum: 20-02-2019 - 16:38

  

14
jun
'18
College positief over aanvraag voor daghoreca in leegstaand winkelpand Dorpsstraat. (vestiging van Brownies & downieS)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College positief over aanvraag voor daghoreca in leegstaand winkelpand Dorpsstraat. (vestiging van Brownies & downieS)

Onlangs kon u op BON al vernemen dat er in de commissievergadering van Ruimte en Wonen vragen werden gesteld over de aanvraag die was ingediend voor de start van een lunchroom in het leegstaande pand van de voormalige ABN/AMRO bank aan de Dorpsstraat. NZLokaal had van de initiatiefnemers vernomen dat hun verzoek voor de vestiging...

van een lunchroom niet echt opschoot, het zou al 2x van de politieke-agenda zijn gehaald. De heer van der Klugt wilde graag van het college weten hoever de status van de aanvraag was en hoe het college tegenover deze aanvraag staat zeker met het oog op dat er nogal wat winkelpanden leegstaan in ons dorp.

Wethouder De Jong gaf in zijn beantwoording op de betreffende vergadering aan dat het verzoek bij hun bekend was, maar dat deze nog in behandeling was. De reden daarvoor was dat er op dat pand geen horeca(1)bestemming zit en om te voorkomen dat er na mogelijke toestemming hierdoor een precedentwerking vanuit gaat naar ook andere winkelpanden.

Het college heeft na deze vergadering vervolgens alles in kaart gebracht in de nieuwe centrumvisie en ook onderzocht of het bestemmingswijziging voor dat pand juridisch afgedekt kan worden, zodat andere eigenaren van leegstaande panden niet gelijk het idee krijgen dat men zomaar een vergunning voor een horecagelegenheid kan gaan aanvragen en ook krijgt.

Via de besluitenlijst van het college van B&W blijkt nu dat het college een positieve grondhouding heeft aangenomen voor de aanvraag en dat men toestemming wil verlenen aan daghoreca (categorie 1) voor het betreffende pand aan de Dorpsstraat en dit ook gaat verwerken in de nieuwe centrumvisie.

De aanvraag voor de start van een lunchroom is gedaan door de Noordwijkerhoutse Jolanda Volkerijk. Zij wil graag een locatie van Brownies & downieS vestigen in het pand en dat nu gaat gehonoreerd worden door het college van B&W.

Foto Google maps.