06
jun
'18
Werken aan Nieuw Noordwijk vanuit Noordwijkerhout.
Geschreven door Puur Doen

Werken aan Nieuw Noordwijk vanuit Noordwijkerhout.

Ontmoetingscentrum Puyckendam was woensdag- avond 30 mei het toneel van een levendige discussie. Onder de noemer Puur DOEN kwamen 12 thema’s aan bod die een rol spelen bij de vorming van de nieuwe gemeente Noordwijk. Vier vertegenwoordigers van PUUR waren aanwezig, waaronder Gerben van Duin. “Puur DOEN is een initiatief van PUUR Noordwijk...

Als lokale partij willen we Noordwijkerhouters, Zilkers en Noordwijkers met elkaar verbinden en samen ‘Lokaal met Elkaar’ concreet invullen. Als PUUR doen we in november mee met de gemeenteraadsverkiezingen; met één overkoepelend lokaal programma voor alle inwoners van Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk.”

Op initiatief van Puur DOEN zijn wensen, ideeën, kansen en zorgen van inwoners van Noordwijkerhout geïnventariseerd. Met als resultaat een concrete lijst met input voor het verkiezingsprogramma. Toon van Tol (De Zilk): “We gaan eerst bij alle ‘nieuwe Noordwijkers’ langs, zodat we weten wat er in de dorpen speelt. Daarna schrijven we het programma, waar we de inwoners zeker bij betrekken.”

Taetske Visser nam de aanwezigen mee in het proces. Geholpen door de uitspraak van een van de aanwezigen dat ‘Noordwijkerhouters doeners zijn en geen praters’, werd de brug geslagen naar actieve deelname. Niet zitten en luisteren, maar samen ideeën en wensen inventariseren. Daar haakte Hans Bakker op in. “Voor Puur Doen is ‘Mooi leven’ belangrijk. Je thuis voelen in aantrekkelijke leefomgeving; dat wensen we alle inwoners van onze nieuwe gemeente toe. Dus alle thema’s van deze avond dragen daaraan bij, net als het nog op te stellen programma.”

In drie gespreksronden werd een mooie oogst binnengehaald over belangrijke onderwerpen zoals wonen, het centrum, sport, gemeentelijke voorzieningen, ouderen en jongeren, etc. Samen met de input die op 22 mei werd opgehaald in De Duinpan in De Zilk worden de gegevens meegenomen naar de tekentafel voor het overkoepelende verkiezingsprogramma. Na afloop lieten de aanwezigen horen dat hun aanvankelijke terughoudendheid had plaatsgemaakt voor wederzijds begrip en enthousiasme.

Na De Zilk en Noordwijkerhout zijn in de komende tijd de inwoners van Noordwijk aan de beurt om hun wensen en ideeën aan te leveren bij Puur DOEN, waarna de zomerperiode wordt gebruikt om het programma te schrijven. Een lokaal programma dat bijdraagt aan ‘Samen Mooi Leven in het Nieuwe Noordwijk’.