Datum: 27-09-2020 - 12:16
22
me
'18
Gemeente neemt diverse maatregelen t.b.v. verkeersveiligheid na CDA-oproep.
Geschreven door CDA Noordwijkerhout

Gemeente neemt diverse maatregelen t.b.v. verkeersveiligheid na CDA-oproep.

Dankzij de hulp van de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk heeft het CDA begin november een lijst van verkeersonveilige punten overhandigd aan de burgemeester. Deze maand heeft de ambtelijke organisatie van de gemeente Noordwijkerhout gereageerd op de verkeersonveilige punten en in veel gevallen ook concrete acties...

benoemd ter verbetering van de verkeersveiligheid.

De ambtelijke organisatie heeft op een gedegen wijze gereageerd op de verkeersonveilige punten die de inwoners aan het CDA hebben gemeld. De uitgebreide reactie laat zien dat de gemeente Noordwijkerhout veel waarde hecht aan verkeersveiligheid. In totaal worden voor 18 verkeersonveilige punten maatregelen getroffen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Hieronder vallen diverse punten die worden meegenomen bij de realisatie van de nieuwe centrumvisie autoluw centrum, alsmede de herinrichting van de wijk de Boekhorst. Tevens heeft de gemeente aangekondigd dat er voor 2018 drie locaties worden heringericht.

Allereerst worden, in verband met diverse ongelukken in het verleden, de fietspaden langs de Ruigenhoekerweg ter hoogte van het viaduct van de N206 veiliger gemaakt. Ten tweede wordt specifiek gekeken naar onveilige obstakels in het fietswegdek, zoals bijvoorbeeld paaltjes in fietspaden. Ten derde wordt de verkeerssituatie bij de parallelweg van de Gooweg onderzocht.

Voor het CDA is en blijft veiligheid een belangrijk thema. Wij zijn de gemeente erkentelijk voor haar zorgvuldige reactie op alle punten die de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk ons hebben toegestuurd. Ook willen wij de inwoners bedanken voor het delen van de punten met ons, en hopen dat de verkeersveiligheid snel zal verbeteren voor de genoemde verkeerspunten.

Wat het CDA betreft blijft het hier niet bij; wij zullen de verkeersveiligheid blijvend volgen en als inwoners alsnog een verkeersonveilig punt met ons willen delen, dan zullen wij dit wederom delen met de gemeente.

Tekst en foto CDA Noordwijkerhout.