Datum: 09-08-2022 - 00:16
18
me
'18
Geen nieuwbouw op aardgas in Noordwijkerhout.
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Geen nieuwbouw op aardgas in Noordwijkerhout.

De gemeente Noordwijkerhout wil geen nieuwbouw meer aansluiten op aardgas. Dit heeft het college op 23 april besloten en bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Woningen op aardgas zijn niet toekomstbestendig. Met de uitvoering van de Energieagenda 2016 zet het Rijk stevig in op het geleidelijk uitfaseren...

van de aardgasvoorziening in de gebouwde omgeving. In 2050 wil Nederland CO2-neutraal zijn. Met het Holland Rijnland Energieakkoord heeft Noordwijkerhout de ambitie vastgelegd om energieneutraal te zijn in 2050. Het niet langer aansluiten van nieuwbouw op aardgas is één van de maatregelen die hieraan bijdraagt.

Alternatieve warmtevoorziening
De aansluitplicht op aardgas is april door besluit van de Eerste Kamer komen te vervallen. In de plaats daarvan komt het recht op een warmtevoorziening. Deze alternatieve vormen van warmtevoorziening gaan gepaard met een goede bouwkwaliteit, een goed geïsoleerde bouwschil (dak, muren en vloer) en ramen met driedubbel glas. Dan kan het huis worden verwarmd met bijvoorbeeld warmtepompen die warmte uit de lucht, bodem of grondwater opwaarderen tot 35 graden voor de lage temperatuur vloerverwarming en tot 55 graden voor kraan of douchewater.

Nieuwbouwprojecten aardgasvrij

In Noordwijkerhout is al begonnen met aardgasvrij bouwen. In Mossenest zijn twee aardgasvrije, nul-op-de-meter woningen, in ‘t Zilt en op de Kerkstraat worden woningen aardgasloos en vrijwel energieneutraal gebouwd. Ook voor de nieuwbouwlocatie Bavoterrein zijn al verregaande afspraken gemaakt deze aardgasvrij te ontwikkelen.

Bestaande bouw

Voor bestaande woningen wordt het stuk lastiger om aardgasvrij te worden. De gemeente wil met bewoners en organisaties onderzoeken wat de alternatieven zijn en bekijken waar gemakkelijk stappen gezet kunnen worden. Om inwoners en organisaties op de hoogte te houden, wordt regelmatig over dit onderwerp gepubliceerd via de gemeentelijke kanalen.