Datum: 09-08-2022 - 00:06
17
me
'18
Gemeente neemt verkeersmaatregelen ter bevordering verkeersveiligheid en doorstroming kruising Gieterij/Pletterij.
Geschreven door Redactie BON

Gemeente neemt verkeersmaatregelen ter bevordering verkeersveiligheid en doorstroming kruising Gieterij/Pletterij.

In 2017 heeft bureau De Groot Volker op verzoek van de Gemeente Noordwijkerhout onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming op de Gieterij rond het kruispunt met de Pletterij op industrieterrein Gravendam. Met als uitgangspunt dat met de aanbevelingen uit dit onderzoek maatregelen...

genomen zouden worden. De aanleiding voor het onderzoek was dat ondernemers op bedrijventerrein Gravendam problemen met de verkeersveiligheid en doorstroming op deze locatie hadden aangekaart.

Het college van B&W heeft onlangs besloten om de volgende maatregelen, zo mogelijk nog voor de bouwvakvakantie van 2018, uit te voeren:

1. Verkeersborden inhaalverbod plaatsen op de Gieterij.

2. Rammelstrook in de binnenbocht van de kruising Gieterij/Pletterij aanbrengen.

3. Opnieuw aanbrengen van belijning van fietsoversteek op de kruising.

4. De fietsstroken op de rotonde halverwege de Gieterij richting Maandagse Wetering aanpassen om tegen de richting in fietsen tegen te gaan.

5. In overleg met ondernemers aanpassingen aanbrengen voor laden en lossen.

Van al deze maatregelen wordt een positief effect op de verkeersveiligheid en/of doorstroming verwacht. Indien nodig zullen in 2019 nog 2 aanvullende maatregelen worden genomen:

1. Wanneer het laden en lossen op eigen terrein in overleg met de ondernemers goed geregeld is kan een stopverbod op de Gieterij worden ingevoerd om laden en lossen op de rijbaan verder tegen te gaan.

2. In het onderzoek van de Groot Volker werd ook aanbevolen om een bushalte op de Gieterij op te heffen om onveilige inhaalbewegingen tegen te gaan. Dit zal pas als mogelijkheid worden onderzocht als de eerste 5 maatregelen onvoldoende effect hebben en onder voorwaarde dat die maatregel zelf niet andere nadelige effecten heeft voor de verkeersveiligheid of doorstroming.

In het onderzoek van De Groot Volker staat dat de beste resultaten voor de doorstroming verkregen kunnen worden door een extra ontsluitingsweg naar het bedrijventerrein aan te leggen. De Groot Volker geeft echter ook aan dat de problemen te gering zijn dat deze op dit moment een dergelijke kostbare maatregel rechtvaardigen.

De Ondernemersvereniging Gravendam heeft ook de wens uitgesproken dat er een extra ontsluitingsweg wordt aangelegd naar Gravendam. Het college geeft aan dat deze ontsluiting pas wordt aangebracht wanneer het restant van het bedrijventerrein verder zal worden ontwikkeld.

Foto Google-maps